Scroll Top
ubezpieczenia drożeją

Coraz więcej trzeba wydać na ubezpieczenie 1 ha
fot. Steve Buissinne z Pixabay

Coraz więcej trzeba wydać na ubezpieczenie 1 ha
fot. Steve Buissinne z Pixabay

Tak dobrze z ubezpieczeniami jeszcze nie było

Czy w 2022 roku nie zabraknie pieniędzy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych?

„Rok 2022 powinien być pierwszym, w którym nie będzie ograniczeń w dostępie do dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich i zdecydowanie zostanie zwiększona ilość zawartych w tym roku umów ubezpieczenia” – spodziewa się wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski, udzielając odpowiedzi na interpelację poselską.

Swój optymizm wiceminister opiera na tym, że w pierwszym półroczu 2022 r. producenci rolni zawarli 85% umów zawartych w 2021 r. oraz na tym, że większość umów zawierają producenci rolni w II półroczu. W 2022 r. w budżecie na dopłaty do składek zaplanowane zostały środki w wysokości 1.563.057 tys. zł.

Coraz drożej płacimy za ubezpieczenie

Trzeba zwrócić uwagę na to, że kwota dotacji na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich rośnie dużo szybciej niż ubezpieczane powierzchnie. Dość powiedzieć, że dotacja w 2016 roku wynosiła 208 013,56 tys. zł, ubezpieczono 2 339 578,28 ha, natomiast przy dotacji ponad dwuipółkrotnie większej w 2021 roku – 549 505,90 tys. zł – ubezpieczono tylko o połowę większy areał – 3 679 891,58 ha.

Jeszcze w 2018 roku planowano ubezpieczenie 5 mln ha.

Wciąż ubezpieczamy więc ok. jedną czwartą całkowitej powierzchni użytków rolnych.

Każdy rolnik pobierający dopłaty bezpośrednie ma obowiązek ubezpieczenia co najmniej połowy swoich upraw.

Ubezpieczanie zwierząt było i jest niewielkie: w 2016 to 15 265 652 sztuk, w 2021 – 21 912 710 sztuk, głównie ubezpieczany jest drób.

Co ubezpieczyli rolnicy w I półroczu?

W pierwszym półroczu tego roku rolnicy ubezpieczyli 2 537 599,09 ha.

W I półroczu 2022 r. umowy ubezpieczenia zawarli producenci rolni z tytułu ubezpieczenia następujących powierzchni upraw rolnych i ilości zwierząt gospodarskich:

zboża – 1 168 106,61 ha

kukurydza – 621 378,99 ha

rzepak – 459 207,48 ha

rzepik – 14,79 ha

ziemniaki – 27 831,17 ha

buraki cukrowe – 97 476,26 ha

chmiel – 896,21 ha

tytoń – 4 038,82 ha

rośliny strączkowe – 100 164,49 ha

warzywa – 27 155,58 ha

owoce drzew i krzewów – 25 760,15 ha

drzewa i krzewy owocowe – 4 524,71 ha

truskawki – 1 043,81 ha

bydło – 19 144 sztuk

drób – 10 463 848 sztuk

świnie – 62 655 sztuk

owce – 494 sztuk

kozy – 0 sztuk

konie – 83 sztuki

Wiceminister nie podał, ile pieniędzy zaplanowanych na cel dopłat  już w tym roku wydano.

Posty powiązane

error: Content is protected !!