Scroll Top
hands-7050265_1280

Telus: Unia Europejska zdała egzamin
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Telus: Unia Europejska zdała egzamin
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Telus: Unia Europejska zdała egzamin

Dzięki polskim staraniom, wspieranym przez pozostałe kraje „piątki”, państwa członkowskie UE większością głosów pozytywnie zaopiniowały projekt rozporządzenia  Komisji Europejskiej o przyznaniu Polsce, Bułgarii, Słowacji, Rumunii i Węgier drugiej transzy pomocy w wysokości 100 mln euro.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi bierze dziś udział w posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) w Luksemburgu.

Blisko 40 mln euro z UE dla polskich rolników

– Unia Europejska zdała egzamin z solidarności europejskiej. Mamy zatwierdzony pakiet pomocowy 100 mln euro. Otrzymają go państwa przyfrontowe, czyli Polska, Węgry, Bułgaria, Słowacja i Rumunia. Walczymy o kolejne środki – zapowiedział minister Robert Telus.

Dzisiejsze głosowanie oznacza przyznanie polskim rolnikom pomocy w związku z nadmiernym importem zboża z Ukrainy. Z puli 100 mln euro dla Polski jest przeznaczonych 39,33 mln euro.

Pomoc z budżetu krajowego

Podjęte decyzje umożliwią zwiększenie tych środków o 200 proc. z budżetu krajowego, co w sumie oznacza kwotę blisko 118 milionów euro.

– Działania Polski, jako lidera krajów przyfrontowych, w kwestii zabezpieczenia wspólnych interesów chroniących przed utratą płynności finansowej rolników w związku z wojną w Ukrainie, przynoszą efekty – podsumował minister Telus dzisiejsze głosowanie.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!