Scroll Top
sztab kryzysowy obrady

Obrady sztabu kryzysowego
Fot. gov.pl

Obrady sztabu kryzysowego
Fot. gov.pl

Telus walczy z kryzysem

Zgodnie z zapowiedzią ministra Roberta Telusa, w czwartek 6 kwietnia br., o godzinie 20.00 zebrał się w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sztab kryzysowy.

W wieczornym posiedzeniu uczestniczyli członkowie kierownictwa resortu, w tym – sekretarze stanu – Rafał Romanowski, Anna Gembicka, Ryszard Bartosik oraz podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra. Obradom przewodniczył minister Robert Telus.

W spotkaniu uczestniczyli również dyrektorzy departamentów, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Celno-Skarbowej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Elewarru.

Tematyka posiedzenia

Przedstawiciele poszczególnych służb odpowiedzialnych za kontrole na granicach przedstawili aktualną sytuację dotyczącą sprawdzania produktów rolnych importowanych z Ukrainy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami każda ze służb, w ramach swoich kompetencji, w 100 procentach kontroluje napływające do Polski produkty.

– Zarówno transport kolejowy, jak i drogowy jest w pełni kontrolowany, aby na teren Polski, a tym samym  również na teren Unii Europejskiej nie został wpuszczony żaden produkt o niepewnej jakości. Jakość wwożonych produktów musi być zgodna z przepisami. To jest dla nas niezwykle istotne, tak ze względu bezpieczeństwa żywności, jak i ze względu na eksport naszej żywności – podkreślił minister Robert Telus.

Wizyta na granicy

Nowy minister rolnictwa poinformował, że jutro, wraz z sekretarzem stanu Rafałem Romanowskim złoży wizytę na granicy polsko-ukraińskiej.

– Na granicy spotkamy się również z ministrem rolnictwa Ukrainy Mykołą Solskim w celu bliższego zapoznania się propozycjami strony ukraińskiej w kwestii eksportu produktów rolnych z tego kraju – zaznaczył minister Robert Telus.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział również, że posiedzenia zespołu kryzysowego będą odbywały się często, co najmniej raz lub dwa razy w tygodniu.

 

Źródło: gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!