Scroll Top
Spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne Strategii (fot. MRiRW)

Spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne Strategii (fot. MRiRW)

Spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne Strategii (fot. MRiRW)

Telus: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to strategiczne zadanie państwa

– W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 bezpieczeństwo żywnościowe zostało wskazane jako strategiczne zadanie państwa. Nasza strategia zawiera konkretne cele, które już teraz realizujemy – podkreślił minister Robert Telus podczas konferencji podsumowującej konsultacje publiczne Strategii. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.

– Najkrócej mówiąc chodzi o to, aby zapewnić każdemu obywatelowi naszego kraju w sposób ciągły odpowiednią ilość dostępnej cenowo żywności, która spełnia wymagania jakościowe. „W sposób ciągły” oznacza również budowanie systemu żywnościowego przyjaznego dla środowiska – powiedział minister.

Robert Telus zwrócił jednocześnie uwagę na wyzwania, w tym zapewnienie opłacalności produkcji i uczciwych warunków konkurencji w całym sektorze rolno-spożywczym oraz przeprowadzenie rolnictwa przez transformację cyfrową i energetyczną.

– Polacy powinni zrozumieć, że bezpieczeństwo żywnościowe to bezpieczeństwo naszej ojczyzny i każdego z nas. To rolnicy dbają o nasze jedzenie, a to jest kluczowe dla Polski – zaznaczył minister rolnictwa.

RARS uruchamia kontraktowanie kukurydzy

Dzisiejsza konferencja w Bratoszewicach była także okazją do poinformowania o decyzji w sprawie utworzenia rezerw kukurydzy.

– Premier Mateusz Morawiecki i minister Robert Telus podjęli decyzję o utworzeniu rezerwy kukurydzy, którą będziemy w najbliższych dniach skupować. Rozpoczynamy kontraktowanie. Naszym priorytetem jest jak najszybsza budowa rezerwy, która mogłaby być wykorzystana w planowaniu działań podczas kryzysu – poinformował prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Prezes Kuczmierowski przypomniał także, że RARS dotychczas zrealizowała dwa duże zadania, tworząc rezerwę pszenicy, masła i mleka w proszku. – Teraz planujemy zwiększenie rezerwy mleka i masła w proszku dostosowując się do zmieniających się trendów i cen surowców – dodał prezes Agencji.

Aktualizacja SZRWRiR 2030

Prace nad aktualizacją Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 rozpoczęły się 16 lutego 2022 r. decyzją Kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o konieczności zaktualizowania tego dokumentu. Natomiast ponad dwumiesięczne konsultacje publiczne trwają od 25 sierpnia br.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, we współpracy z regionalnymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i lokalnymi władzami, zorganizowało szereg spotkań w 16 województwach, aby przybliżyć tematykę zaktualizowanego dokumentu.

– Rozmowy z rolnikami to priorytet. Przeprowadziliśmy wiele spotkań w 16 województwach z organizacjami rolniczymi. Konsultacje społeczne są ważne. Pomagając rolnikom dbamy też o klientów, stabilizujemy ceny w sklepach i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw żywności. Pandemia i wyzwania ostatnich lat pokazały, że nasze bezpieczeństwo żywnościowe jest kluczowe. Dlatego dążymy do utrzymania nieprzerwanych łańcuchów dostaw – zaznaczył Robert Telus.

Minister zwrócił uwagę na możliwości inwestycyjne, jakie – dzięki środkom krajowym i unijnym –  mają polscy rolnicy.

– Polski rolnik umie wykorzystać dostępne środki, dlatego inwestujemy w naszą strategię. Wspieramy ją finansowo zarówno z WPR, jak i krajowego budżetu, dbając o stabilność cen. Musimy pamiętać, że wieś to serce produkcji rolniczej. Strategia do 2030 r. to dokument, który kończymy, ale nasza praca na rzecz rolnictwa trwa – podkreślił Robert Telus.

 

Źródło informacji: gov.pl/MRiRW

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!