Scroll Top
telus i zwolennicy

fot. Facebook Roberta Telusa

fot. Facebook Roberta Telusa

Telus zastąpi Kowalczyka?

Taką informację podał portal Interia.pl.

Minister rolnictwa Henryk Kowalczyk – zdaniem portalu – ma się podać do dymisji jutro, pozostając ministrem bez teki.

Kandydatem na jego następcę ma być poseł Robert Telus, obecny przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Oto kilka wypowiedzi posła Roberta Telusa.

09-03-2022 Posiedzenie Sejmu

Szanowny Panie Ministrze! Oczywiście, że ten rok był dobrym rokiem dla polskiego eksportu, szczególnie jeśli chodzi o produkty rolnicze. Te 13 mld euro nadwyżki to naprawdę dobry wynik, ale dzisiaj mamy inną sytuację. Mówię o czasie wojny i o tym, co w tej chwili dzieje się ze zbożami. Poszła taka informacja – myślę, że to rosyjskie fake newsy – że braknie nam zboża. Chciałbym, żeby pan minister tę sytuację wyjaśnił, żeby rolnicy to usłyszeli. Ja tę wiedzę mam, ale chodzi o to, żeby rolnicy usłyszeli o sprawie zboża. Co się stanie – to jest bardzo ważne, bo musimy patrzeć do przodu – po żniwach? Bo jeżeli Ukraina w tej chwili obsieje mniej areału, to w Europie może braknąć zboża. Jakie są tutaj decyzje?

Oczywiście, panie ministrze, wiemy, że od wczoraj mamy pewną zgodę, jeżeli chodzi o nawozy. Czy pan minister mógłby wspomnieć – bo rolnicy oczekują tej informacji – czy Unia Europejska zgodziła się, czy się nie zgodziła? Jaka jest sytuacja związana z cenami nawozów? Bo ceny nawozów jeszcze dzisiaj rosną.

Odpowiadał mu wiceminister Norbert Kaczmarczyk:

Kwestia związana z rynkami zbóż. Panie pośle, pani marszałek, Wysoka Izbo, tak jak powiedziałem, według analiz wstępnych wiele wskazywało na to, że… Pokazywaliśmy liczby, które wskazują na ograniczenie eksportu tych towarów ze względu na trudności w Ukrainie, Białorusi oraz Rosji. W sytuacji gdy eksport jest niemożliwy, wcale nie jest powiedziane, po tych analizach, że dojdzie do trudnej sytuacji w rolnictwie. Te państwa nie produkują, państwo ukraińskie nie produkuje. Trudno dzisiaj powiedzieć, że to plus, przecież to wielki minus, wielka tragedia dla Europy i świata. Musimy temu państwu pomóc. Ale kiedy weźmie się to na papier i przeanalizuje, to widać, że skoro jedno państwo nie produkuje i będziemy mieć problem z wyżywieniem tych obywateli jako Europa, to będziemy musieli pomagać. Na pewno Unia Europejska musi zastosować pewne mechanizmy, które spowodują, że Europejczycy będą przekazywać wielkie wolumeny żywności dla Ukraińców na miejscu.

    Więc tutaj, jeśli chodzi o ceny, rolnicy nie muszą się martwić. Natomiast musimy się martwić o to, by zapewnić byt, żywność również Ukrainie, tak że apeluję do Komisji Europejskiej o to, by takie mechanizmy powstały, abyśmy mogli z powodzeniem tę żywność transportować również tam.

 

07-02-2023 Posiedzenie Sejmu

Najbardziej mnie zabolała – może nie zabolała, ale była kontrowersyjna – wypowiedź pana posła z Konfederacji dotycząca tego, że w polskim rolnictwie jest bardzo źle, że jesteśmy tak bardzo do tyłu, że jesteśmy prawie zacofanym rolnictwem – tak było tu powiedziane. Chcę powiedzieć, że to nie jest prawda. Powiedziano tu, że brakuje mleka. Mleka nie brakuje. Jesteśmy prawie najlepsi w hodowli kur, drobiu w Europie. Mamy najlepszy produkt, jeżeli chodzi o produkcję zboża. Tu też jesteśmy w czołówce. Tak że nie jest w tym rolnictwie tak bardzo źle, jak powiedział pan poseł. Polskie rolnictwo jest naprawdę bardzo mocno rozwinięte, rozwija się coraz lepiej. Oczywiście, że są problemy, teraz np. związane ze zbożem, ale to są problemy, które występowały zawsze. One zawsze były i od tego jest rząd, żeby sobie z tymi problemami radzić. Ale jeżeli wychodzi poseł Rzeczypospolitej Polskiej na mównicę w polskim Sejmie i mówi, że jest tak bardzo źle, że rolnictwo jest zacofane i nie dorównuje rolnictwu europejskiemu, to tą wypowiedzią szkodzi polskiemu rolnictwu.

Chcę bardzo mocno, stanowczo powiedzieć, że polskie rolnictwo jest bardzo dobrze rozwijającym się rolnictwem. To widać, jak się rozwija polska wieś. Do tego wszystkiego produkty polskie są najlepsze. Nie jest tak, jak tutaj było mówione, że chcemy żywić Polaków robactwem. Taka wypowiedź polskiego parlamentarzysty w polskim Sejmie uwłacza polskiemu rolnictwu. Nikt nawet nie myśli o takich rzeczach, chyba że w Unii Europejskiej, ale w takim razie proszę kierować uwagi do Unii Europejskiej. W niektórych lewackich wypowiedziach w Unii Europejskiej znajdują się takie stwierdzenia, ale na pewno nie w polskim Sejmie i na pewno nie w Polsce. Gdy będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, gdy odpowiedzialność za Polskę i za polskie rolnictwo będzie ponosiło Prawo i Sprawiedliwość, takich rzeczy na pewno nie będzie. My wzmacniamy polskie rolnictwo, nasze, polskie produkty, bo to dla nas jest bardzo ważne. Dlatego prosiłbym, żebyśmy nie szkodzili polskiemu rolnictwu swoimi wypowiedziami z mównicy, bo to nie przystoi.

07-02-2023 Posiedzenie Sejmu

A przy okazji, bo o tym mówiono na posiedzeniu komisji, chciałbym Wysoką Izbę i wszystkich, którzy nas oglądają, interesują się tym, poinformować, że dziękuję bardzo serdecznie panu premierowi Henrykowi Kowalczykowi za pracę nad tym planem strategicznym. Jest to najważniejszy, tak jak mówi sama nazwa, dokument, jeżeli chodzi o nową perspektywę 2023-2027. Jest to dokument, który będzie służył, będzie dotyczył każdego rolnika w Polsce. Były przeprowadzane bardzo duże, szerokie konsultacje, jeżeli chodzi o ten dokument. Wpłynęło ponad 3 tys. uwag do tego dokumentu. Te uwagi zostały w nim uwzględnione.

Drodzy państwo, tu jest bardzo ważna rzecz. Chcę tu podziękować panu komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu za współpracę z naszym rządem w tej kwestii i za uchwalenie, zatwierdzenie tego planu strategicznego w Unii Europejskiej. Byliśmy jednymi z siedmiu, którym został ten plan zatwierdzony. Tak że jest to plan, który był szybko konsultowany, nad którym były przeprowadzane prace, ale również był bardzo szybko przez komisarza zatwierdzony. To jest dopasowanie dopłat unijnych do naszego gospodarstwa, do struktury gospodarstwa polskiego. Przede wszystkim skierowaliśmy go do tych średnich i małych gospodarstw. Drodzy państwo, to jest bardzo ważna informacja – 97% gospodarstw na tym planie strategicznym skorzysta. 97% skorzysta. To będą większe dopłaty, będą to dopłaty wyższe niż średnia Unii Europejskiej do tej pory. Tak że to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej, jest w tym dokumencie zawarte. Ten plan jest dopasowany do naszego polskiego gospodarstwa. Nasza struktura jest inna niż w innych krajach, a szczególnie w tych zachodnich, gdzie gospodarstwa są wielkie, wielkoobszarowe, u nas przede wszystkim są gospodarstwa średnie i małe. O tym było mówione, o tym już dzisiaj mówiłem. Tak że to jest bardzo ważne, że to dostosowaliśmy.

Ekoschematy to jest takie hasło, które bardzo mocno dotyczy tego dokumentu. Są to ekoschematy, które, tak jak już powiedziałem, również są dostosowane do naszego polskiego rolnictwa. Wymienię takie może trzy najprostsze ekoschematy, które każdy rolnik może zastosować: dopłata do przyorania obornika, dopłata do planu nawozowego, tutaj mówimy również o wapnowaniu. To są proste rzeczy, które rolnicy i tak robią, i tak, i do tego są dopłaty. Jeżeli spełnią tylko wymagania dotyczące dwóch ekoschematów, tych najprostszych ekoschematów, a jest ich oczywiście więcej i można wtedy więcej środków dostać, ale jeżeli spełnią wymagania dotyczące tylko dwóch ekoschematów, które i tak do tej pory spełniali, to dostaną dopłaty, tak jak powiedziałem, średniounijne, a nawet wyższe, tak że to jest ważna rzecz.

Chciałbym, żeby takie hasło przyświecało każdemu rolnikowi szczególnie dzisiaj, bo dziś tymi ekoschematami powinniśmy zainteresować wszystkie strony polityczne, zainteresować rolników. Ekoschematy, większe dopłaty to hasło, o którym powinniśmy mówić, bo jest to korzyść dla polskiego rolnika. Chodzi o to, żeby z tych ekoschematów skorzystało jak najwięcej rolników, żeby się tym zainteresowali, dlatego ośrodki doradztwa rolniczego już rozpoczęły szkolenia. Najbliższe szkolenie w moim mieście, w Opocznie, będzie przeprowadzone przez ośrodek doradztwa rolniczego 16 lutego. Zachęcam do udziału wszystkich rolników. O tym też mówiliśmy na posiedzeniu komisji, drodzy państwo, to nie jest tylko ode mnie, ale również od wszystkich członków komisji, od pana ministra. Zachęcam wszystkich rolników do zainteresowania się szkoleniami prowadzonymi przez ośrodki doradztwa rolniczego, bo jest to wielka szansa dla polskiego rolnika na to, żeby zdobyć jak największe środki. To dotyczy opłacalności i korzyści dla polskiego rolnictwa, ale też szansa na to, by pozyskać środki na modernizację. Ale tak jak powiedziałem, dobrze jest również skorzystać ze szkoleń, które są prowadzone.

Drodzy Państwo! Tak jak mówiłem na początku, jest to jeden z najważniejszych dokumentów nowej perspektywy, który nie dotyczy tylko roku 2023, ale lat 2023-2027. Są duże środki na polskie rolnictwo i trzeba to uregulować, dlatego zachęcam wszystkich do zainteresowania się tym ważnym dokumentem, jak również szkoleniami, żebyśmy my jako polscy rolnicy jak najwięcej z tego skorzystali.

24 stycznia 2023 r. Posiedzenie KRiRW

Podam jeszcze jedną informację. Ostatnio na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej przewodniczących komisji rolnictwa wystąpiłem z inicjatywą, która została poparta w stu procentach przez wszystkich przewodniczących komisji rolnictwa, aby wystąpić do Komisji Europejskiej, żeby KE podjęła decyzję. Mamy bowiem zdestabilizowaną sytuację na rynku zbóż, ale nie tylko na rynku zbóż, mamy trudną sytuację rolnictwa, na którą panowie zwracali uwagę. Przecież to, o czym mówiliście, to nie jest jakieś novum, to jest prawda. Chcielibyśmy, aby KE podjęła decyzję, bo to Komisja Europejska podjęła decyzję o zniesieniu cła, to KE zwolniła granicę z Ukrainą z cła na obrót zbożem.

Zwróciliśmy się jako przewodniczący komisji rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej do KE o to, aby wspomóc rolników krajów, które najbardziej ucierpiały. A najbardziej ucierpiały kraje frontowe, nazwijmy to – kraje przygraniczne. Zwróciliśmy się, żeby była pomoc. Zobaczymy, jaki będzie efekt.

26-01-2023 Posiedzenie Sejmu

Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Oczywiście, że sytuacja w rolnictwie jest trudna, ale mamy wojnę na Ukrainie, mamy gospodarczą i ekonomiczną wojnę w Polsce i w Europie, a do tej wojny doprowadziła wasza polityka. To wy wzmocniliście Putina, to wy podpisywaliście z nim umowy na gaz do roku 2037…

(Głos z sali: …płacicie za ropę cały czas.)

…to wy pozwoliliście na zbudowanie Nord Stream 2 w Europie. To Donald Tusk jako król Europy, bo tak się sam nazywał, budował siłę Putina, i on dzisiaj odważył się rozpocząć wojnę. To jest wasza wina, że mamy taką trudną sytuację w Europie i w Polsce, bo wyście do tego doprowadzili, wasza polityka do tego doprowadziła.

Kolejna rzecz, o której tak pięknie mówicie na konferencjach prasowych. To wy podnieśliście wiek emerytalny rolnikom, a rolniczkom o 12 lat. Wy jako Polskie Stronnictwo Ludowe daliście się podpuścić Platformie Obywatelskiej. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wy, którzy mówicie, że jesteście partią dla wsi.

(Poseł Dorota Niedziela: 5 lat okradaliście rolników.)

To wy podnieśliście o 12 lat wiek emerytalny, to Kosiniak-Kamysz podniósł rolniczkom wiek emerytalny o 12 lat.

(Głos z sali: Robert, co ty opowiadasz?)

A jeżeli chodzi o kwoty emerytury, to za was emerytura wynosiła netto 870 zł, a brutto 1070 zł.

(Głos z sali: A chleb był po 2 zł, a nie po 10.)

(Poseł Ryszard Wilczyński: A ile za to można węgla kupić, człowieku?)

Drodzy państwo, a ile teraz będzie wynosiła emerytura? W 2023 r. emerytura rolnicza, drodzy państwo, po 40 latach będzie wynosiła 1780 zł, 100% więcej, niż wynosiła za was. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

(Poseł Ryszard Wilczyński: Na tonę węgla nie starczy.)

Kiedy tak wzrosły emerytury rolnicze? Wy zniszczyliście polską wieś, a my ją odbudowujemy. (Oklaski)

(Głos z sali: Uchowaj, Panie Boże.)

(Głos z sali: Aleś nam wygarnął.)

Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej 07-03-2023

Druga rzecz. Pani dyrektor, ja już zgłaszałem w ekologii DJP – premia do DJP. To jest problem, bo przecież my powinniśmy iść w kierunku, żeby rolnictwo nie było tak bardzo mocno… Jak to się nazywa? Eks…

Głos z sali:

Ekstensywne.

Przewodniczący poseł Robert Telus (PiS):

Tak, żeby nie było. A jeżeli daliśmy próg 0,5 DJP, a w trwałych użytkach zielonych (TUZ) daliśmy 0,3 DJP, to nie widzę jakoś zbieżności jednego z drugim. Myślę, że to jest przykład, że jeżeli musimy mieć 0,5 DJP, jeżeli chcemy mieć 0,5 DJP na hektar, to jeżeli kura ma 0,04, to ile będziemy musieli mieć kur? 150 kur na hektar. Nie wyżywi się 150 kur z hektara. Tak samo konie – rolnik będzie musiał mieć jednego konia na hektar. Nie wyżywi jednego konia z hektara.

Tak że ten próg 0,5 DJP jest za wysokim progiem. Rozumiem sens tego i rozumiem, że to powinno być, ale 0,5 DJP jest za wysokim progiem. Nawet myślę, że jeżeli mówimy, żeby właśnie rolnictwo nie było aż tak bardzo wykorzystywane, to wszystko powinno być obniżone. To 2,5 też jest moim zdaniem za wysoko, bo wtedy będzie 2,5 i trzeba byłoby mieć 5 koni. Czy 1,5? To 3 konie. Od 1 konia do 1,5 konia na hektar. Myślę, że nie taki był sens.

Następna rzecz to już pytanie do pani dyrektor, bo pani dyrektor, tak powiedziałem, wszystko wie. Ekologia plus ekoschematy. Dostałem tabelę, że niektóre ekoschematy można sumować. Czy to jest prawda, że można sumować? To jest rzecz, której nie było. To byłby plus, duży plus dla ekologii, że można sumować np. ekologię z międzyplonami. Jeżeli tak by było, to byłaby nowość, bo wcześniej w środowiskowym tego nie było. Nie można było łączyć ekologii z międzyplonami. Tam są jeszcze inne możliwości, tam jest właśnie obornik. Jest sensowne, żeby sumować obornik. Mieszanie słomy też jest sensowne, żeby sumować. Wszystko jest bardzo sensowne, tylko po prostu jest pytanie, czy tak będzie? Ja mam tyle.

Posty powiązane

error: Content is protected !!