Scroll Top
ciężarówka

W europejskich przetargach na usługi transportowe już teraz pojawia się jako jedno z wymagań ograniczanie emisji CO2.
Fot. Jeff Chabot z Pixabay

W europejskich przetargach na usługi transportowe już teraz pojawia się jako jedno z wymagań ograniczanie emisji CO2.
Fot. Jeff Chabot z Pixabay

Transformacja energetyczna będzie największym wyzwaniem dla transportu drogowego w Polsce

Regulacje związane z pakietem Fit for 55 wymuszają stopniowe przejście transportu drogowego na elektromobilność oraz paliwa alternatywne.

W perspektywie najbliższych lat transformacja energetyczna będzie dla branży TSL (transport, spedycja, logistyka) kluczowym wyzwaniem, szczególnie dla mikro i małych firm przewozowych – wynika z raportu „Transport drogowy w Polsce 2023”.

Raport pokazuje, że transport drogowy to najszybciej rozwijająca się branża polskiej gospodarki. Przychody z rynku TSL wyniosły w 2022 r. 375 mld zł, a przychody samej tylko branży transportu drogowego towarów sięgnęły 190 mld zł. Sektor TSL odpowiada za 7 proc. PKB i 6,5 proc. zatrudnienia w Polsce, które w latach 2010-2022 zwiększyło się z 270 do 500 tys. osób.

– Żadna inna polska branża nie osiągnęła tak spektakularnego sukcesu po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej. W 2022 r. eksport usług transportowych stanowił 30 proc. eksportu usług ogółem. Polscy przewodnicy operują na najważniejszych trasach UE. 40 proc. realizowanych przez polskie firmy przewozów jest związanych z rynkiem niemieckim. Dzięki tej branży poprawiamy bilans płatniczy Polski – podkreślił Maciej Wroński, prezes związku pracodawców Transport i Logistyka Polska (TPL).

W Polsce działa 127 tys. firm zajmujących się transportem drogowym towarów i usługami związanymi z transportem. Samym transportem zajmuje się 102 tys. firm, w tym 115 firm dużych, które zatrudniają ponad 250 osób. Do największych należą: Poczta Polska, Amazon Fulfillment Poland, PKP Cargo, Grupa Raben i DPD Polska, Grupa Integer, do której należy InPost, Grupa DSV w Polsce, Havi Logistics, Schenker, 8 DHL Parcel Polska, Rohlig Suus Logistic, UPS Polska oraz FedEx Espress Poland.

– Stworzenie jednego miejsca pracy w transporcie drogowym to 500 tys. zł. – tyle wynosi koszt ciągnika siodłowego. Dlatego duże firmy są bardziej efektywne w wykorzystaniu zasobów – ich efektywność w stosunku do firm małych wynosi 200 proc., mają większą zdolność finansową, łatwiej im uzyskać linię kredytową na zmianę struktury taboru – zaznaczył Maciej Wroński.

W opinii prezesa TLP wymuszone przez politykę klimatyczną UE regulacje związane z pakietem mobilności będą stopniowo zmniejszały efektywność pracy przewozowej i generowały wzrost kosztów. Uderzy to w szczególności w mikro i małe przedsiębiorstwa, które stanowią 90 proc. ogółu firm przewozowych w Polsce.

– 50 proc. przedsiębiorstw w branży transportu drogowego to firmy jednoosobowe, kolejne 40 proc. to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników – te firmy już teraz mają problemy z linią kredytową i, moim zdaniem, nie są zdolne do przejścia na tabor elektryczny. Poza tym musi istnieć infrastruktura ładująca, a po drugie chęć klientów do płacenia za elektromobilność, bo za wszystko i tak zapłaci klient końcowy – dodał prezes Wroński.

Zapowiadane regulacje w ramach pakietu Fit for 55 dotyczą wycofania do 2035 r. sprzedaży pojazdów spalinowych do 3,5 tony, a przyszłości mogą objąć również floty ciężarowe.

Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz SpotData, wskazuje, że chociaż 72 proc. firm przewozowych planuje zakup nowego taboru w najbliższych pięciu latach, jednak o wiele mniej przedsiębiorstw rozważa zakup pojazdów na paliwa alternatywne.

Dane z raportu pokazują, że najwięcej – 33 proc. firm – chce inwestować w pojazdy napędzane biodieslem. 18 proc. planuje kupić pojazdy elektryczne, 15 proc. wodorowe, a 11 proc. – pojazdy napędzane gazem (LNG, BioLNG, CNG).

– W raporcie widać, że wielkimi krokami zbliża się dekarbonizacja transportu. Problem polega na tym, że postęp regulacyjny w tej dziedzinie wyprzedza postęp technologiczny. Firmy chcą się dekarbonizować, ale dostępne technologie, infrastruktura i praktyki klientów tego nie ułatwiają – podkreślił Ignacy Morawski.

W opinii Michała Niemca, dyrektora ds. sprzedaży w kategorii samochodów ciężarowych w Shell Polska, w europejskich przetargach na usługi transportowe już teraz pojawia się jako jedno z wymagań ograniczanie emisji CO2.

– Firmy transportowe coraz częściej decydują się na zakup ciągników siodłowych zasilanych paliwami alternatywnymi, m.in. LNG. Naszym zdaniem ważnym ogniwem w realizacji celów klimatycznych UE będzie BioLNG. Dlatego poszerzamy sieć stacji oferujących tankowanie LNG, a docelowo BioLNG. Shell dysponuje także dostępem do sieci ładowania pojazdów elektrycznych, a kolejnym krokiem będzie rozwój sieci przeznaczonej dla samochodów ciężarowych – wyjaśnił Michał Niemiec z Shell Polska.

Raport „Transport drogowy w Polsce 2023”, zaprezentowany podczas konferencji prasowej w Centrum Prasowym PAP, został opracowany przez Centrum Analiz SpotData, na zlecenie Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Opiera się na analizach publicznych danych statystycznych z Polski i Europy, sprawozdaniach finansowych 120 największych firm krajowych oraz własnym badaniu na próbie 100 przedsiębiorstw. Partnerem publikacji jest Shell Polska.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!