Scroll Top
plansza testu ciągnik kukurydza

EIT Food CLC NE

EIT Food CLC NE

Trwa nabór nowych technologii dla rolnictwa do programu EIT Food Test Farms

EIT Food otworzył kolejną rekrutację innowacyjnych rozwiązań z sektora rolniczego do programu Test Farms.

W kwietniu ruszyła piąta edycja programu, kierowanego do startupów oraz wynalazców (osób indywidualnych), które dysponują prototypem nowoczesnego rozwiązania dla branży agrotechnicznej. Rekrutacja uczestników potrwa do 8 maja.

Program dla innowatorów branży rolniczej

Test Farms jest jednym z programów EIT Food – największej na świecie i najbardziej dynamicznej społeczności, zajmującej się innowacjami w branży spożywczej. Jest ona wspierana przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ Unii Europejskiej, który powstał w 2008 r. w celu pobudzania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

Program Test Farms umożliwia startupom i wynalazcom (także osobom indywidualnym) przetestowanie swojego produktu lub usługi bezpośrednio z rolnikiem. Podczas poprzednich czterech edycji zweryfikowano w ten sposób 65 rozwiązań z całej Europy, co umożliwiło ich rozwój i modyfikacje, a także, w dalszej perspektywie, pomogło startupom znaleźć partnerów biznesowych i rozpocząć sprzedaż.

EIT Food pomaga startupom przejść przez proces testów poprzez znalezienie odpowiedniego gospodarstwa i zainteresowanego rolnika oraz angażowanie w projekt doświadczonych ekspertów rolniczych. Dzięki temu uczestnicy programu uzyskują wiarygodne informacje na temat potrzeb docelowych użytkowników rozwijanego przez nie rozwiązania oraz jego możliwych usprawnień. EIT Food oferuje członkom programu wsparcie w kwocie 4000 euro na pokrycie kosztów testów. Te z kolei planowane są w gospodarstwach na terenie Polski, Rumunii, Hiszpanii oraz Włoch.

Posiadasz prototyp nowatorskiego rozwiązania dla rolnictwa? Aplikuj!

W tym roku EIT Food adresuje program Test Farms do startupów, które posiadają już prototyp rozwiązania, gotowy do testów rolniczych, oraz działają na terenie Europy Środkowowschodniej i Południowej.

Aplikacje można składać w j. angielskim za pośrednictwem formularza na stronie https://www.eitfood.eu/projects/test-farms. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 maja 2023 r.

O Programie Test Farms

Program Test Farms oferuje wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie zrównoważonych rozwiązań w rolnictwie. Celem Programu jest połączenie startupów, które chcą przetestować i zweryfikować swoje innowacyjne produkty lub usługi dla rolnictwa, z rolnikami, którzy chcą dowiedzieć się o najnowszych innowacjach agrotechnicznych. Podczas trzech poprzednich edycji Program pomógł przetestować ponad 45 innowacyjnych rozwiązań w branży rolniczej.

EIT Food

EIT Food to największa na świecie i najbardziej dynamiczna społeczność zajmująca się innowacjami w sektorze rolno-spożywczym. Przyspieszamy innowacje, aby zbudować przyszłościowy system żywnościowy, produkujący zdrową i zrównoważoną żywność dla wszystkich.

Wspierani przez Unię Europejską inwestujemy w projekty, organizacje i osoby, które podzielają nasze cele dotyczące zdrowego i zrównoważonego systemu żywnościowego. Odblokowujemy potencjał innowacyjny w przedsiębiorstwach i na uniwersytetach oraz tworzymy i skalujemy startupy rolno-spożywcze, aby wprowadzać na rynek nowe technologie i produkty. Wyposażamy przedsiębiorców i specjalistów w umiejętności potrzebne do przekształcenia systemu żywnościowego i umieszczamy konsumentów w centrum naszej pracy, pomagając budować zaufanie poprzez ponowne połączenie ich z pochodzeniem żywności.

Jesteśmy jedną z ośmiu innowacyjnych społeczności, utworzonych przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT), niezależny organ UE, który powstał w 2008 r. w celu pobudzania innowacji i przedsiębiorczości w całej Europie.

 

Źródło informacji: EIT Food CLC NE; PAP MediaRoom

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!