Scroll Top
trwałe użytki zielone łąka Natura 2000

Wyznaczono trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

Wyznaczono trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym
Fot. Larisa Koshkina z Pixabay

Trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym nie do zaorania

Przygotowano projekt rozporządzenia, zawierającego określenie na poziomie krajowym trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym na potrzeby normy GAEC 9.

Rolnicy nie mogą przekształcać lub zaorywać trwałych użytków zielonych objętych normą GAEC 9. Pod pojęciem zakazu przekształcania rozumie się m.in. zaorywanie, zamianę na inne użytki rolne, zalesianie, zabudowę lub eksploatację torfu i kruszyw.

Zaproponowano, aby trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym na obszarach Natura 2000 (dla których ustanowiono plany zadań ochronnych albo plany ochrony) zostały wyznaczone w oparciu o plany zadań ochronnych albo plany ochrony ustanowione do dnia 30 czerwca 2022 r.

Natomiast na pozostałych obszarach Natura 2000 trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym będą wyznaczone na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Środowiska dotyczących trwałych użytków zielonych położonych w parkach narodowych, cennych siedlisk przyrodniczych, przygotowanych na podstawie inwentaryzacji przyrodniczych zgromadzonych w zasobach banku inwentaryzacji przyrodniczych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) oraz cennych siedlisk gatunkowych przygotowanych na podstawie inwentaryzacji gatunków zgromadzonych w zasobach banku inwentaryzacji przyrodniczych GDOŚ.

Na podstawie wskazanych wyżej danych oraz uwzględniając informacje o położeniu trwałych użytków zielonych na obszarach Natura 2000, w załączniku do projektowanego rozporządzenia zostały wyznaczone trwałe użytki zielone wrażliwe pod względem środowiskowym, przez wskazanie poszczególnych numerów działek ewidencyjnych, na których znajdują się trwałe użytki zielone – ale z  załącznika wyłączono działki położone na obszarach Natura 2000, dla których w okresie do 30 czerwca 2022 r. zostały opublikowane plany zadań ochronnych lub plany ochrony.

Obszar Natura 2000 zwiększył się – z 457 955 ha z roku 2017 do 804 674 ha w roku 2022.

W związku z powyższym powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowych, dla których zostały zatwierdzone plany zadań ochronnych lub plany ochrony również uległa zwiększeniu – z 128 335 ha do 287 742 ha – zauważono w uzasadnieniu, dodając, że  powierzchnia trwałych użytków zielonych wrażliwych pod względem środowiskowym wskazanych w załączniku do projektowanego rozporządzenia zwiększyła się z 80 938 ha w 2018 roku do 107 909 w 2022 roku.

Rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2023.

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!