Scroll Top
plakatUchwała w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa

Rząd zaktualizował Strategię zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, która została przyjęta w 2019 r.

Chodzi o rozwój gospodarczy wsi, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zwiększy wartość dodaną z rolnictwa. Aktualizacja dokumentu jest konieczna m.in. ze względu na prace Komisji Europejskiej nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 r.

Najważniejsze rozwiązania

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 została zaktualizowana pod kątem zmian, jakie zaszły w rolnictwie w ciągu ostatnich 4 lat. Dotyczy to m.in. sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz wybuchem wojny na Ukrainie. Chodzi również o zmiany związane z przyjętym w lipcu 2020 r. nowym budżetem UE po 2020 r. i zapewnieniem m.in. dodatkowego finasowania inwestycji w okresie przejściowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Głównym celem zaktualizowanej strategii jest rozwój gospodarczy wsi, który zapewni bezpieczeństwo żywnościowe kraju i zwiększy wartość dodaną z rolnictwa. Chodzi także o trwały wzrost dochodów mieszkańców wsi przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, społecznego i terytorialnego oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

W zaktualizowanej strategii będą kontynuowane dotychczasowe działania na rzecz rozwoju gospodarczego polskiej wsi i wzrostu opłacalności produkcji w sektorze rolno-spożywczym. W ramach aktualizacji zostały dodane nowe kierunki interwencji, działania i projekty strategiczne związane ze wzmacnianiem odporności na kryzysy oraz w jeszcze większym stopniu kładące nacisk na potrzebę bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Aktualizacja Strategii jest m.in. konieczna ze względu na prace Komisji Europejskiej nad wizją i założeniami polityki rolnej UE po 2027 r.

– Do głównych wyzwań nowa Wspólna Polityka Rolna będzie zaliczała bezpieczeństwo żywnościowe dla konsumentów, stabilną przyszłość dla rolników, zrównoważenie dla środowiska oraz solidarność z tymi, którym na świecie zagraża głód.

 

 

Źródło informacji: gov.pl

Posty powiązane

error: Content is protected !!