Scroll Top
arbuz i jagody

Unijna polityka promocyjna w 2024 roku będzie „zielona”
Fot. Silvia z Pixabay

Unijna polityka promocyjna w 2024 roku będzie „zielona”
Fot. Silvia z Pixabay

UE myśli nad polityką promocyjną na 2024 rok będzie „zielona”

I nawet ją konsultuje – do wydania 185,9 mln EUR, w tym 176,4 mln EUR na programy  promocyjne i informacyjne i 9,5 mln EUR na działania własne KE.

Projekt Rocznego Programu Prac na rok 2024 zakłada podział na programy proste i wielonarodowe.

Podział środków niemal równy: programy proste – 92 mln EUR, programy wielonarodowe – 84,4 mln EUR. Po 5 mln EUR w ramach obu programów odłożono na „zakłócenia rynku/dodatkowe zaproszenie do składania wniosków”.

Programy proste

W ramach programów prostych na „Programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek krajów trzecich” przeznaczono ponad połowę środków – 45,9 mln EUR, a na „Programy informacyjne i promocyjne skierowane na rynek wewnętrzny” – 41,1 mln EUR.

Na obu rynkach największe kwoty zaplanowano na promocję produktów ekologicznych i promujących rolnictwo zrównoważone. Na rynki trzecie trafi w tym celu 5 mln euro – wyodrębniono te wydatki programowe jako jedyne, wszystkie pozostałe programy dotyczą wydatków na konkretne obszary geograficzne.

Na rynek wewnętrzny przeznaczono w tym celu znacznie więcej: na „Programy promujące produkty ekologiczne” wyda się 14 mln EUR, na „Programy podkreślające zrównoważone rolnictwo” (sic!) trafi 6 mln EUR, a 9,1 mln EUR zamierza się przeznaczyć na „Programy dotyczące świeżych owoców i warzyw”.

Poza tym w programach informacyjnych i promocyjnych na rynek wewnętrzny znalazły się jeszcze tylko dwa tematy: „Programy dotyczące cech charakterystycznych” – 5 mln EUR i „Programy dotyczące unijnych systemów jakości” z budżetem 7 mln EUR.

Ponad 30 mln euro KE chce więc wydać na informowanie przez poszczególne kraje własnych obywateli o zaletach owoców i warzyw oraz zapewnienie o ich właściwym produkowaniu, a kolejne 5 mln na zrobienie tego samego poza UE.

Programy wielonarodowe

Tu znów podział budżetu zaplanowano podobnie.

Na rynek wewnętrzny trafi 40,2 mln euro, z czego na promocję produktów ekologicznych – 13 mln euro, na „Programy podkreślające zrównoważone rolnictwo” jest 14 mln zł, na „Programy dotyczące świeżych owoców i warzyw” – 9 mln euro. Zostało jeszcze 4,2 mln euro na „Programy dotyczące unijnych systemów jakości lub metod produkcji rolnej (cechy charakterystyczne)”.

„Programy wielonarodowe skierowane na rynek krajów trzecich” zaplanowano nieco skromniej – na 39,2 mln EUR, z czego na „Programy promujące produkty ekologiczne i zrównoważone rolnictwo” odłożono 10 mln EUR, pozostałe 29,2 mln EUR przeznaczając na „Wszystkie obszary geograficzne”, nie określając dokładnie celu tych wydatków.

Co się tak wydaje?

Gdyby ktoś miał uwagi, to może je oczywiście zgłaszać. MRiRW ogłosiło: „Organizacje branżowe, międzybranżowe i organizacje producentów są proszone o przekazanie swoich uwag lub komentarzy do projektu do 4 lipca 2023 r.”

Takie są więc zamiary unijne dotyczące dofinansowania zadań promocyjnych.

A co z nich wynika praktycznie? Przede wszystkim trzeba przypomnieć o tym, że fundusze na promocję tworzy każde państwo, a odprowadzane na ten cel przez pierwsze podmioty skupujące jest zwykle 0,1 proc. wartości netto objętych VAT większości produktów (0,2 proc. – roślin oleistych i 0,001 zł od skupionego kg mleka).

Organizacje zrzeszające producentów, przetwórców i dystrybutorów, które są reprezentatywne dla danej branży rolnej, jak również od 1 grudnia 2015 roku organizacje producentów lub ich zrzeszenia oraz inne organy sektora rolno-spożywczego, których celem i przedmiotem działalności jest promocja i informowanie o produktach rolnych, mogą ubiegać się o dofinansowanie. Udział Unii w finansowaniu programów prostych zgłoszonych przez organizację z jednego państwa członkowskiego na rynku wewnętrznym nie przekracza 70% kwoty wydatków kwalifikowalnych, a na rynkach trzecich czy w programach dla wielu państw – 80% kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Wśród realizowanych aktualnie polskich „programów prostych” jest np. adresowany do  Zjednoczonych Emiratów Arabskich program „Żywność ekologiczna z UE – dobry wybór” (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia”, 2 600 739,00 €) czy przeznaczony dla Chin, Hongkongu i Japonii program „Drób z europejskim paszportem” (Krajowa Rada Drobiarstwa Izba Gospodarcza, 3 010 648,83 €).

Posty powiązane

error: Content is protected !!