Scroll Top
bydło

Hodowla w UE spadnie w 2024 roku o 1 proc.
Fot. Laurent DOUSSOT z Pixabay

Hodowla w UE spadnie w 2024 roku o 1 proc.
Fot. Laurent DOUSSOT z Pixabay

UE spodziewa się spadku produkcji zwierzęcej w 2024 roku

Przewiduje się, że w drugiej połowie 2024 r. rodzima produkcja brutto (GIP) bydła wyprodukowanego w UE osiągnie 12,1 mln sztuk.

Oznaczałoby to spadek o 1% w porównaniu z tym samym okresem 2023 r., kiedy wyprodukowano 12,2 mln sztuk zwierząt.

Prognozuje się, że produkcja owiec spadnie o 7% do 15,6 mln sztuk w drugiej połowie 2024 r., natomiast produkcja kóz spadnie o 9%, do 2,4 mln sztuk.

Prognozuje się, że w ostatnim kwartale 2024 r. produkcja trzody chlewnej spadnie o 1% w porównaniu z analogicznym kwartałem 2023 r. i wyniesie 57,7 mln sztuk.

Francja będzie liderem produkcji bydła w UE

Prognozuje się, że Francja pozostanie największym producentem wołowiny w drugiej połowie 2024 r. Oczekuje się, że wyprodukuje 2,7 mln sztuk, przed Niemcami (2,0 mln), Hiszpanią (1,3 mln) i Irlandią (1,0 mln). Oczekuje się, że najmniejszą produkcję będą miały Malta (2 000), Cypr (10 000), Luksemburg (32 000) i Chorwacja (41 000).

Wiodący producenci: Hiszpania w przypadku trzody chlewnej i owiec, Grecja w przypadku kóz

Przewiduje się, że w czwartym kwartale 2024 r. Hiszpania wyprodukuje 13,6 mln sztuk świń. Dzięki temu będzie największym krajem UE produkującym wieprzowinę, przed Niemcami (8,8 mln sztuk) i Danią (7,3 mln sztuk). Dla kontrastu oczekuje się, że Luksemburg wyprodukuje zaledwie 12 000 sztuk świń, Malta 14 000 sztuk, a Słowenia 74 000 sztuk.

Oczekuje się, że wśród krajów UE, które przekazały dane dotyczące owiec, największym producentem w drugiej połowie 2024 r. będzie Hiszpania z ponad 4,5 mln sztuk, a za nią plasują się Rumunia (2,6 mln) i Grecja (2,1 mln).

Spośród krajów UE, które składają sprawozdania na temat kóz, przewiduje się, że Grecja, wiodący producent w UE, wyprodukuje 1,0 mln sztuk w drugiej połowie 2024 r. Oczekuje się, że Hiszpania wyprodukuje 0,5 mln sztuk, przed Rumunią z 0,4 mln sztuk.

 

Źródło informacji: Eurostat

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!