Scroll Top
ukraina flaga ręce

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią.
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Unia Europejska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią.
Fot. Alexandra_Koch z Pixabay

Ukraina rozpoczyna negocjacje członkowskie z UE

Oświadczenie prezydent von der Leyen w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią.

„To bardzo dobra wiadomość, że dziś Unia Europejska rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią.

Stoimy u progu znaczącego i przemieniającego momentu dla tych dwóch krajów i dla naszej Unii. Celebrujemy także wartości i zasady, które nas łączą. UE zawsze była czymś więcej niż unią polityczną i gospodarczą. Jest świadectwem naszych zbiorowych aspiracji do pokoju, bezpieczeństwa, demokracji i dobrobytu.

Mieszkańcy Ukrainy i Mołdawii wykazali swoje niezachwiane zaangażowanie i determinację, aby być częścią tego projektu. Nawet w czasie wojny i zamieszania rozpoczęli szeroko zakrojone reformy.

Wiedzą, że ich podróż będzie rygorystyczna i wymagająca. Negocjacje akcesyjne mają na celu przygotowanie kandydatów do obowiązków wynikających z członkostwa. Dlatego nie ma skrótów. Rozpoczynamy te negocjacje w silnym duchu otwartości, zaangażowania i zaangażowania.

Droga przed nami będzie pełna wyzwań. Ale kryje w sobie także ogromne możliwości dla Mołdawii i Ukrainy – a także dla całej naszej Unii.

Razem możemy stworzyć większą, bardziej dynamiczną i przyszłościową Europę. Życzę zatem Państwu bardzo udanego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych.

Dziękuję bardzo.”

 

Źródło informacji: KE

Posty powiązane

error: Content is protected !!