Scroll Top
container-g8a9872697_1920

W Gdyni ten sam operator na kolejne 30 lat
Fot. Markus Distelrath z Pixabay

W Gdyni ten sam operator na kolejne 30 lat
Fot. Markus Distelrath z Pixabay

Umowa na dzierżawę terminala kontenerowego w Porcie Gdynia podpisana

Spółka International Container Terminal Services, Inc. ICTSI będzie zarządzała terminalem kontenerowym oraz tymczasowym magazynem elementów morskich farm wiatrowych przez następne 30 lat.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

19 grudnia 2022 w Porcie Gdynia podpisano umowę na dzierżawę gruntów, na których znajduje się Bałtycki Terminal Kontenerowy. Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA wybrał ofertę dotychczasowego operatora – spółkę International Container Terminal Services, Inc. ICTSI będzie zarządzało terminalem kontenerowym oraz tymczasowym magazynem elementów morskich farm wiatrowych przez następne 30 lat.

Obecna umowa dzierżawy terminala kontenerowego w Porcie Gdynia wygasa 31 maja 2023 r. W postępowaniu na wybór nowego operatora najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka International Container Terminal Services Inc., działająca w Porcie Gdynia przez zależną spółkę Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o. (BCT). Wyłonienie nowego operatora terminalu BCT było jedną z najważniejszych zadań Zarządu Morskiego Portu Gdynia w 2022 – roku stulecia Portu Gdynia. Zawarta dziś umowa wytyczy bowiem rozwój terminalu BCT na następne dekady. Nowy operator będzie dzierżawił działki o łącznej powierzchni około 60 hektarów. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego ZMP Gdynia zaakceptował ofertę złożoną przez ICTSI i dzięki zawartej dziś umowie, spółka ta będzie od 1 czerwca będzie dzierżawcą terenów przy Nabrzeżu Helskim. Zawarcie umowy na okres 30 lat pozwala ICTSI na długofalowe planowanie działań.

– Podpisana dziś umowa gwarantuje, że pewny operator, jakim jest ICTSI, działający poprzez spółkę BCT, pozostanie w Porcie Gdynia na kolejne 30 lat. Przeładunki kontenerowe w polskich portach stale rosną – w zeszłym roku przekroczyły 3 mln TEU. To kilkukrotny wzrost w ciągu kilkunastu lat, a liczymy na więcej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

W postępowaniu na dzierżawę terminala w Porcie Gdynia uwzględniono potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, zwłaszcza Marynarki Wojennej.

Operator terminala

ICTSI to międzynarodowy operator terminali kontenerowych z siedzibą w Manili na Filipinach. Obecnie działa w ponad 30 lokalizacjach w 20 krajach, na 6 kontynentach. W Porcie Gdynia obecny jest od 19 lat. ICTSI będzie korzystał z terminala w celu prowadzenia działalności eksploatacyjnej, przeładunkowo-składowej w obrocie portowo-morskim, polegającej na obsłudze transportu morskiego (statki kontenerowe, drobnicowe, ro-ro, samochodowe), obsłudze transportu lądowego (wagony, samochody), przeładunku różnych typów kontenerów i drobnicy w relacjach lądowych i burtowych, formowaniu i rozformowaniu kontenerów, składowaniu ładunków ponadgabarytowych, prowadzeniu składów celnych, drobnych naprawach kontenerów, przewozach kontenerów i drobnicy. Będzie również prowadził obsługę transportu sprzętu wojskowego.

Historia terminala kontenerowego w Porcie Gdynia

Bałtycki Terminal Kontenerowy ma szczególne znaczenie dla Portu Gdynia, gdyż jego uruchomienie 29 października 1979 r. było początkiem rozwoju transportu intermodalnego w Polsce oraz umożliwiło powstanie w Trójmieście silnego ośrodka nowoczesnego sektora logistycznego. Gdyński port był wówczas jednym z pionierów konteneryzacji transportu w skali globalnej. Terminal kontenerowy na obszarze Portu Gdynia jako wyodrębniona spółka rozpoczął działalność w 1994 r. Od 2003 roku spółka jest własnością międzynarodowego operatora terminali kontenerowych ICTSI specjalizującego się w zakupie, rozwoju, zarządzaniu i obsłudze terminali kontenerowych na całym świecie.

Źródło: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!