Scroll Top
zboże

Jak będzie wyglądał tegoroczny eksport zbóż przez porty w Gdyni i Gdańsku?
Fot. Peggychoucair z Pixabay

Jak będzie wyglądał tegoroczny eksport zbóż przez porty w Gdyni i Gdańsku?
Fot. Peggychoucair z Pixabay

Unieważniono przetarg na najem portu zbożowego w Gdańsku

To już drugi unieważniony przetarg dotyczący eksportu zbóż. Czy otworzy drogę do działania dla KGS?

Przetarg – o charakterze publicznym, nieograniczonym, pisemnym –  na oddanie w najem zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 239.502,00 m kw. ogłoszono 16 stycznia 2024 r.

Otwarcie ofert i ogłoszenie treści ofert handlowych miało nastąpić 22.05.2024 r.

„Stawka Opłaty Stałej zaproponowana przez Oferenta za najem jednego metra kwadratowego powierzchni Nieruchomości nie może być niższa niż równowartość kwoty 4,08 (cztery i 08/100) złotych netto miesięcznie. Stawka Opłaty Ruchomej zaproponowana przez Oferenta za jedną tonę przeładowanego towaru nie może być niższa niż równowartość kwoty 1,00 (jeden i 00/100) złotych netto.

Minimalna ilość przeładowanych przez Najemcę ton rocznie w obrocie morskim nie może być niższa niż 2.000.000,00 (dwa miliony i 00/100) ton rocznie w tym 500.000,00 (pięćset tysięcy i 00100) ton zboża rocznie” – podawano w ogłoszeniu.

Zastrzeżono też możliwość odwołania przetargu oraz zmiany jego warunków bez podania przyczyn.

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku skorzystał z tej możliwości 15 maja 2024 roku.

25 kwietnia odwołano też przetarg na dzierżawę terminalu zbożowego w Gdyni.

Przetarg na dzierżawę terminalu zbożowego Portu Gdynia unieważniony

Posty powiązane

error: Content is protected !!