Scroll Top
money-g3488b464e_1920

UPP mogłaby wynosić 80 zł na ha
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

UPP mogłaby wynosić 80 zł na ha
Fot. Henryk Niestrój z Pixabay

Uzupełniająca płatność podstawowa mogłaby wynosić drugie tyle

Nie ok. 40 zł na ha, ale drugie tyle  – na taką stawkę dopłaty do hektara pozwalają unijne przepisy, ale nie budżet krajowy.

31 sierpnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła polski Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027.

Więcej:

Ile pieniędzy dla rolnictwa i wsi będzie w ramach nowego unijnego finansowania do roku 2027?

Kiedy poznamy szczegóły dotyczące nowej WPR?

Mamy przyjęty Plan Strategiczny dla WPR – ale wciąż nie znamy szczegółów dotyczących jego realizacji, która zacznie się już od 1 stycznia 2023 roku.

MRiRW zapowiadało wcześniej powołanie Komitetu Monitorującego dla Planu na przełomie października i listopada 2022 r. i przygotowanie systemu wdrożeniowego, legislacji krajowej do końca 2022 r. Minister mówi jednak, że szczegóły nowej WPR poznamy dopiero na wiosnę.

– W tej chwili jest przygotowywana ustawa, która za chwilę będzie podlegała konsultacjom społecznym – mówił 4 października w senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicepremier i minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. – No, przez te procedury musimy przejść: rząd, parlament itd. To zajmie kilka miesięcy, ale jestem przekonany, że do czasu składania wniosków o płatności bezpośrednie te wszystkie akty prawne będą gotowe. No, właściwie taki jest cel, takie są oczekiwania. Przy czym te akty prawne nie zmieniają w sposób zasadniczy konstrukcji całego planu, one muszą one być zgodne z zatwierdzonym planem strategicznym.

Wicepremier uspokoił też, że nie ma powodu do obaw:

– A więc pragnę oświadczyć i uspokoić, że jeśli chodzi o warunkowość, płodozmian itd., to jest abolicja. To nie obowiązuje w roku 2023, dopiero od 2024. Spokojnie, jeśli ktoś zasiał oziminy, to nie ma to żadnego wpływu na warunkowość płodozmianu. Mamy rok abolicji, tak jak tu zostało sformułowane. Mamy rok, żeby się do tego dobrze przygotować.

Dopłaty będą wyższe?

W 2022 roku na uzupełniającą płatność podstawową można było przeznaczyć z budżetu krajowego 159 956 tys. euro. Przeznaczono 400 mln zł. Dlaczego nie maksymalną dopuszczoną przez przepisy UE kwotę? – od ponad dwóch tygodni bezskutecznie czekam na odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa na to pytanie. Odpowiedzi nie ma – jak również odpowiedzi na pytanie, ile wynosi (w euro i zł) “średni poziom przekraczający średnią UE” dopłat i ile wynosi średnia UE. Trzeba przypomnieć, że ten średni poziom dopłat unijnych podobno przekroczyliśmy.

Więcej:

Dopłaty bezpośrednie rosną czy maleją?

Jak wynika z wypowiedzi ministra rolnictwa podczas senackiej komisji – minister zabiega o zwiększenie UPP, ale na przeszkodzie stoi budżet krajowy. Omawiając rodzaje płatności, zawarte w Planie Strategicznym, Henryk Kowalczyk stwierdził:

– Następnie jest uzupełniająca płatność obszarowa krajowa, obecnie w wysokości ok. 40 zł, ale przyznaję, będę czynił starania, aby ją zwiększyć do maksymalnej kwoty. Na razie to zależy od budżetu krajowego, więc tutaj to pole jest otwarte. Na obecnym etapie jest to 40 euro do 1 ha.

Oczywiście zaraz poprawił się, że płatność wynosi 40 zł, a nie 40 euro.

W tym roku wysokość UPP to dokładnie 41,10 zł na ha. A ile mogłoby być?

Zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji z dnia 11 lipca 2013 r. zatwierdzającą przyznanie przejściowego wsparcia krajowego w Polsce za rok 2013, kwota zatwierdzona na wsparcie w sektorze I (uzupełniająca płatność podstawowa) wyniosła 319 911 tys. euro – a na 2022 rok przypada połowa tej kwoty. Kwota maksymalna za 2022 r. i 2023 r. wynosi więc ok. 159 956 tys. euro. Potem w każdym roku ma być mniej o 5 proc. kwoty wyjściowej z 2013 r.

159 956 tys. euro to po tegorocznym przyjmowanym do dopłat kursie  4.8483 zł kwota 775 514 675 zł. Powierzchnia obszaru zatwierdzonego do przyznania uzupełniającej płatności podstawowej za 2022 r. to 9 730 206,75 ha. Stawka tej płatności mogłaby więc w 2022 roku wynosić 80 zł do ha – prawie dwa razy tyle, ile wynosi.

Przypomnijmy, że płatność uzupełniającą zawieszono po 2013 roku – przez wszystkie kolejne lata, aż do wznowienia tej płatności w 2022 roku, polscy rolnicy tracili więc bezpowrotnie kwoty, które mogłyby być im wypłacane z budżetu krajowego do hektara.

W 2013 roku stawka uzupełniającej płatności obszarowej wynosiła 139,39 zł/ha.

Posty powiązane

error: Content is protected !!