Scroll Top
banknoty polskie rosnąco

Uzupełniająca płatność z budżetu krajowego wyniesie 33,64 euro na ha
Fot. Adam Górka z Pixabay

Uzupełniająca płatność z budżetu krajowego wyniesie 33,64 euro na ha
Fot. Adam Górka z Pixabay

Uzupełniająca płatność podstawowa wzrośnie do 33,64 euro na ha

Oznacza to maksymalne wykorzystanie możliwości dopłacania z budżetu państwa do płatności bezpośrednich.

Po 2013 roku Polska nie korzystała z możliwości wypłaty krajowych płatności uzupełniających.

W ubiegłym roku płatność tę wznowiono, nie wypłacano jednak dopuszczalnej maksymalnej kwoty. Łączna kwota tego wsparcia ograniczona jest do odsetka poziomu płatności zatwierdzonego przez Komisję w 2013 r.: może to być 50% tej kwoty w 2023 r., 45% w 2024 r., 40% w 2025 r., 35% w 2026 r., 30% w 2027 r.

Więcej:

Uzupełniająca płatność podstawowa mogłaby wynosić drugie tyle

Wczoraj MRiRW zapowiedziało zwiększenie ze środków krajowych puli na dopłaty o 70 mln euro w tym roku i 190 mln euro do końca siedmiolatki.

Więcej:

Ekoschematy znów do zmiany, a bez ryczałtu ani rusz

Oznacza to duży wzrost UPP. Wcześniej pula na płatność uzupełniającą miała wynosić w każdym roku po 89 887 640,45 euro, a po planowanym zwiększeniu wzrośnie do 159 955 500 euro w 2023 roku i w kolejnych latach do 143 959 950, 127 964 400, 111 968 850 i 95 973 300 euro.

Zgodnie z Planem Strategicznym od 2023 roku w każdym kolejnym roku do 2027 r. UPP miała wynosić 9,6 euro na ha. Teraz, po przyjęciu proponowanych zmian, oszacowano ją na 33,64 euro na ha.

UPP wynosiła w 2022 roku 41,10 zł na ha.

Planowane zwiększenie budżetu na ten rodzaj dopłat oznacza, że stawka przekroczy wypłacaną z tego tytułu w 2013 roku (139,39 zł na ha) – ostatnim roku przed zawieszeniem jej wypłacania.

Jak zapowiada MRiRW, wyższe stawki UPP pozwolą zrekompensować zmniejszenie wysokości stawki podstawowego wsparcia dochodów dla gospodarstw niekorzystających z płatności dla małych gospodarstw.

Czy małe gospodarstwo otrzyma uzupełniające wsparcie krajowe?

Wczoraj zapowiedziano też, że gospodarstwa do 5 ha będą mogły wystąpić o wsparcie ryczałtowe, które zastąpi wszelkie inne płatności bezpośrednie.

Trzeba jednak zwrócić uwagę, że to zastrzeżenie nie dotyczy płatności obszarowych II filaru, np. płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności ONW.

Rolnik korzystający z płatności dla małych gospodarstw będzie mógł się ubiegać również o przejściowe wsparcie krajowe (finansowane z budżetu krajowego), tj. Uzupełniającą Płatność Podstawową lub płatność niezwiązaną do tytoniu.

Wdrożenie płatności dla małych gospodarstw będzie wiązało się z następującymi zmianami w planie finansowym na 2023 r.:

– wydzieleniem na tę płatność środków z koperty przeznaczonej na płatności bezpośrednie w wysokości ok. 312,8 mln EUR, oraz

– odpowiednim pomniejszeniem środków na: Podstawowe wsparcie dochodów (o ok. 254,4 mln EUR), Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów (o ok. 54,4 mln EUR) oraz Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (o ok. 4 mln EUR).

Planowane zmiany wymagają zatwierdzenia przez KE.

Posty powiązane

error: Content is protected !!