Scroll Top
kombajn żniwa

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,9 mln t, tj. o ok. 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
Fot. Bartek Zakrzewski z Pixabay

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,9 mln t, tj. o ok. 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych.
Fot. Bartek Zakrzewski z Pixabay

W 2023 plony będą mniejsze

Wstępny szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2023 roku, przedstawiony przez GUS, zapowiada mniejsze zbiory wszystkich roślin.

Wyniki wstępnego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2023 r. przedstawiają się wg GUS następująco:

– zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wstępnie szacuje się na 25,9 mln t, tj. o ok. 4% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

– zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,6 mln t, tj. o ok. 1% mniej od zbiorów ubiegłorocznych;

– produkcję warzyw gruntowych ocenia się na ok. 3,9 mln t, tj. na poziomie niższym o 3% w porównaniu do roku ubiegłego;

– szacuje się, że zbiory owoców z drzew będą o 9% niższe od ubiegłorocznych i wyniosą ponad 4,3 mln t;

– produkcję owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na 592 tys. t, czyli o 1% mniej od zbiorów w 2022 r.

Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w bieżącym roku miały przede wszystkim chłodne dni w kwietniu i w pierwszej połowie maja, niedobór opadów deszczu w maju i czerwcu, a także lokalnie występujące w czerwcu i lipcu ekstremalne zjawiska klimatyczne.

Korzystnie wpłynęły: siewy zbóż i rzepaku w optymalnych terminach agrotechnicznych, dobre wyrośnięcie i rozkrzewienie roślin ozimych jesienią 2022 r. i dobre przezimowanie upraw (zaorano jedynie 0,1% zasianej powierzchni zbóż ozimych).

Całość prognozy GUS 

Posty powiązane

error: Content is protected !!