Scroll Top
babcia dziadek radość huśtawka

Emeryci rolni nie mają powodu do zmartwień?
Fot. Claudia Peters z Pixabay

Emeryci rolni nie mają powodu do zmartwień?
Fot. Claudia Peters z Pixabay

W emeryturach dobrze jest?

Zdaniem rządu i posłów rządzącej koalicji – poprawiono w emeryturach dla rolników wszystko, co należało. Ale posłowie opozycji i sami rolnicy nie są co do tego już tak bardzo przekonani.

Poseł Teresa Pamuła z PiS długo dziękowała dziś w Sejmie swojemu ugrupowaniu za wprowadzone obniżenie wieku emerytalnego, możliwość prowadzenia działalności rolniczej przez rolników-emerytów i wprowadzone podwyżki emerytur – i pytała, jakie jeszcze zmiany wprowadził rząd od marca.

Rząd zadowolony z wprowadzonych zmian

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka stwierdziła, że cieszy się, że padło to pytanie, bo warto mówić o tym, co ostatnio wprowadzono. Przypomniała o powiązaniu wysokości emerytury należnej z KRUS i ZUS – emerytura podstawowa z KRUS wynosi 90 proc. tej najniższej emerytury z ZUS, co oznacza, że po uwzględnieniu współczynnika przeliczeniowego najniższa emerytura z KRUS równa się tej wypłacanej z ZUS.

Drugą zmianą jest podniesienie emerytur dla rolników opłacających dodatkowe lub podwójne składki – będą otrzymywać 0,5 proc. emerytury podstawowej za każdy rok opłacania wyższych składek.

Więcej o waloryzacji:

Jak wzrosną emerytury z KRUS?

Rolnicy otrzymują też 13 i 14 emeryturę. Emerytury są bez podatku, a dodatki do emerytur otrzymali druhowie z OSP, przeważnie zamieszkujący na wsi – przypomniała wiceminister.

Poseł Fryderyk Kapinos dopytywał, ilu rolników skorzystało ze zmian i ilu będzie mogło udać się do sanatoriów w ramach KRUS.

Wiceminister podała, że zmiany w świadczeniach emerytalno-rolniczych dotyczą ok. 1 mln osób. 31 tys. osób skorzystało na zmianach dotyczących możliwości prowadzenia gospodarstwa po przejściu na emeryturę.

Od 1 stycznia tego roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione do emerytur rolniczych, możliwe jest tez organizowanie turnusów  dla osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

Więcej:

Emeryt KRUS i opiekun skorzystają z sanatoriów 

Rolnicy wciąż z emeryturami poniżej progu socjalnego

W tym kontekście trzeba wskazać na wczorajsze sejmowe oświadczenie posła Tadeusza Tomaszewskiego z Lewicy.

– W świetle doniesień przedstawianych w mediach, głównie za sprawą pana Grzegorza Jedamskiego – rolnika, który pobiera emeryturę rolniczą, wyłania się problem wypłacania przez wiele lat zaniżonych emerytur rolniczych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Pan Grzegorz od dłuższego czasu stara się o równe i sprawiedliwe traktowanie rolników w wypłatach świadczenia emerytalnego z KRUS. Jak wyliczył, najnowsza nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 r. powoduje, że ok. 90% rolników emerytów otrzyma od marca br. emeryturę w wysokości poniżej progu minimum socjalnego. W mailu skierowanym przez pana Grzegorza do pana premiera z dnia 7 lutego br. szczegółowo wylicza on i uzasadnia wartość zaniżonych emerytur, mając nadzieję, że zaistniała sytuacja wynikła z wdrożenia błędnego naliczania wskaźnika wymiaru emerytury uzupełniającej na skutek błędnej interpretacji niniejszej ustawy, a nie celowego działania KRUS mającego na celu zmniejszenie wypłacanych kwot emerytom dla oszczędności budżetowych. Zwraca się do rządu RP i zarządu KRUS o niezwłoczne wypłacenie emerytom należnych wyrównań z tytułu błędnego obliczania wskaźnika emerytury uzupełniającej wszystkim rolnikom emerytom, którzy przekroczyli poziom ponad 20 lat składkowych. Podnosi również kwestię nierównego traktowania rolników emerytów z emerytami Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS z urzędu wypłaca swoim emerytom wyrównania z tytułu zmniejszonych emerytur, które były wypłacane w zmniejszonej wysokości na skutek błędnego obliczenia wysokości należnej emerytury przez ZUS, a KRUS nie. Proszę szanownego pana ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zainteresowanie się sprawą zawartą w oświadczeniu – apelował poseł.

Czytaj też:

Czy z emerytury i renty można wyżyć? 

error: Content is protected !!