Scroll Top
puste kieszenie

Czy ceny skupu mogą być jeszcze niższe?
Fot. Tumisu z Pixabay

Czy ceny skupu mogą być jeszcze niższe?
Fot. Tumisu z Pixabay

W maju ceny skupu znów niższe niż w kwietniu

W maju nastąpił dalszy spadek cen skupu. Ceny skupu podstawowych produktów rolnych spadły w maju 2023 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 3,6%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (o 4,6%) – podaje GUS.

Spadek cen skupu jest więc znaczny, większy był tylko w styczniu, kiedy w porównaniu z grudniem ceny spadły aż 6,7 proc. W lutym spadek względem stycznia wyniósł 1,4 proc., a w marcu względem lutego – 1 proc. i w kwietniu „tylko” o kolejne 0,4 proc. W maju znów ceny obniżyły się znacznie.

W porównaniu z majem ubiegłego roku ceny skupu podstawowych produktów rolnych, poza cenami żywca wieprzowego, w maju 2023 r. były niższe od notowanych w maju 2022 r. Spadek cen rok do roku GUS wylicza na 4,6 proc.

 

Ceny skupu/ceny targowiskowe produktów rolnych (bez VAT) w maju 2023 (w nawiasie – ceny w kwietniu, marcu i lutym 2023 r.) wynosiły wg GUS:

Ziarno zbóż – za 1 dt w zł

Pszenica 96,61/139,06 (110,24/143,10; 117,54/154,02; 128,95/158,91)

Żyto 77,57/110,60 (77,57/110,60; 91,01/114,54; 96,83/123,52; 101,25/129,24)

Jęczmień  86,75/132,20 (94,02/137,30; 105,83/144,52; 115,44/149,79)

Pszenżyto 88,17/123,71 (101,78/128,14; 112,54/135,21; 116,00/142,60)

Owies 88,27/122,60 (93,58/127,96; 107,83/131,64; 120,70/136,28)

Kukurydza 94,66/151,05 (105,07/151/31; 112,20/160,04; 123,70/164,21)

 

Ziemniaki – za 1 dt w zł 121,82/181,21 (123,77/ 177,17; 114,93/177,72; 105,01/175,47)

 

Żywiec rzeźny – za 1 kg w zł

Bydło (bez cieląt) 11,14/10,36 (10,82/9,98; 10,81/11,08; 10,94/10,71)

w tym młode bydło 11,40/10,83 (11,03/10,57; 10,96/11,56; 11,09/ 11,19)

 

Ceny skupu:

Trzoda chlewna 8,99 zł za kg (9,19 zł za kg; 8,61 zł za kg; 8,37 za kg)

Drób 6,22 zł za kg (6,28 zł za kg; 6,38 zł za kg; 6,31 za kg)

 

Mleko – za 1 hl 206,52 zł (216,80 zł; 222,54 zł; 227,40 zł)

 

Jak podaje GUS, w maju 2023 r. cena pszenicy w skupie (96,61 zł za dt) spadła w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 12,4%), a także w skali roku (o 42,3%). Na targowiskach pszenicę sprzedawano po 139,06 zł za dt, tj. o 2,8% taniej niż w kwietniu br. i o 22,8% – niż w maju 2022 r.

Cena żyta w skupie wyniosła 77,57 zł za dt i była niższa zarówno w porównaniu z kwietniem br. (o 14,8%), jak i z majem 2022 r. (o 44,5%). W obrocie targowiskowym cena żyta (110,60 zł za dt) spadła o 3,4% w skali miesiąca i o 16,4% w skali roku.

Więcej o cenach skupu w kwietniu:

Ceny skupu w kwietniu znów niższe niż w marcu

Posty powiązane

error: Content is protected !!