Scroll Top
euro rozpada się

Czy przekroczono limit środków dostępnych na dopłaty bezpośrednie za 2023 rok?
Fot. TheDigitalArtist z Pixabay

Czy przekroczono limit środków dostępnych na dopłaty bezpośrednie za 2023 rok?
Fot. TheDigitalArtist z Pixabay

W przyszłym roku będzie mniej pieniędzy na dopłaty?

Pewnie tak, skoro w tym roku wydaliśmy więcej, niż zapowiadano, że wydamy. Czy ktoś panuje nad stanem kasy w ARiMR? Czy to możliwe, że przekroczono dostępne limity środków za 2023 rok?

ARiMR nie odpowiada na pytanie, ile wypłaci tytułem dopłat bezpośrednich należnych za 2023 rok. Nie wie, czy nie chce powiedzieć?

Ile było na dopłaty należne za 2023 rok?

Jak zapowiadano, pułap dla Polski na kampanię 2023 r. określony jest w załączniku V  do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z dnia 2 grudnia 2021 r. ustanawiającego przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na tej podstawie zamierzano wypłacić 3218,07 mln euro środków unijnych na płatności bezpośrednie, oprócz tego 178,10 mln euro ze środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe i  307,30 mln euro środków unijnych i krajowych na płatność ONW. To ok. 3,8 mld euro. Kurs euro przyjmowany do przeliczenia dopłat to w tym roku 4,6283 zł. Z grubsza licząc, na dopłaty było więc za ubiegły rok co najwyżej 18 mld zł.

A i to optymistyczne wyliczenie – MRiRW 2 października (a więc tuż przed wypłatą zaliczek, a już po ustaleniu stawek) zapowiadało: „Całkowita pula środków na płatności bezpośrednie i PWK (czyli przejściowe wsparcie krajowe – dop. MP-K) za 2023 r. wynosi ok. 16,97 mld złotych.”

A więc jeszcze miliard mniej.

Ile wypłacono?

Wypłacono do 20 czerwca 18,56 mld zł. Ma to być należność dla 97 proc. rolników.

W ciągu ostatnich dwóch tygodni stan wypłaty dopłat zwiększył się o ponad miliard złotych – 6 czerwca ARiMR podawała, że wynosi 17,16 mld zł. Wówczas na dopłaty miało czekać jeszcze ok. 100 tys. rolników.

Więcej:

ARiMR kończy wypłatę dopłat bezpośrednich za 2023 rok

W czerwcu wypłacono więc niemałe kwoty, choć niewielu rolnikom.

Niestety – ARiMR wciąż nie podaje, jaki jest stan docelowy wypłaty. A przecież podobno ma system informatyczny…

„Łącznie z zaliczkami z tytułu dopłat bezpośrednich i obszarowych za 2023 rok do rolników trafiło 18,56 mld zł. W 2023 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ok. 1,24 mln rolników” – głosi publikowana dziś na stronie internetowej informacja.

I to już wszystko, co agencja wie o stanie kasy na dopłaty, którą obsługuje – i co publicznie podaje.

Kto jeszcze dostanie dopłaty – i ile?

Od ponad dwóch tygodni – usilnie dopytywana – ARiMR nie ujawniła mi natomiast, jaka kwota ma być wypłacona docelowo z tytułu dopłat należnych za 2023 rok. Nie podano też, ilu rolników nie otrzyma dopłat i z jakich przyczyn oraz ilu otrzymało dopłaty na dzień 6 czerwca i otrzyma je jeszcze do końca czerwca. Czyżby były to informacje niewygodne, i to nawet  jeszcze teraz, po wyborach? Da się je schować?

A cóż dopiero, jeśli okaże się, że stan wypłaty przekracza zakładane na ten rok unijne limity?…

Posty powiązane

error: Content is protected !!