Scroll Top
skup cena zboże

W skupie dużo wyższe ceny niż przed rokiem
Fot. Hans z Pixabay

W skupie dużo wyższe ceny niż przed rokiem
Fot. Hans z Pixabay

W sierpniu wyższe ceny skupu

Na rynku rolnym w sierpniu br. za podstawowe produkty rolne w skupie płacono przeważnie więcej niż przed miesiącem (z wyjątkiem zbóż podstawowych) oraz nadal dużo więcej niż przed rokiem – wyliczył GUS.

Jak zauważa GUS, skup ziarna ogółem był jednak mniejszy niż przed rokiem (o 2,0%), w wyniku ograniczenia dostaw m.in. jęczmienia (o 18,1%) oraz pszenicy (o 1,5%).

Pszenica za 1 dt kosztowała w skupie 151,42 zł (to 171,9 proc. ceny sprzed roku), pszenżyto za 1 dt – 132,70 zł (135,40 proc.), żyto za 1 dt 120,95 zł (172,1 proc.), ziemniaki za 1 dt 87,64 zł (129,8 proc.).

W porównaniu z sierpniem ub. roku skup żywca rzeźnego zwiększył się o 3,9%, co wynikało ze wzrostu dostaw żywca drobiowego (o 10,7%), przy spadku skupu żywca wieprzowego i wołowego (odpowiednio o 5,6% oraz o 2,9%).

W sierpniu br. skup żywca rzeźnego ogółem (w wadze poubojowej ciepłej) był o 6,2% większy niż przed miesiącem, na co wpłynęło zwiększenie dostaw wszystkich podstawowych gatunków żywca (najbardziej żywca drobiowego – o 7,8%).

Jak podaje GUS, „Przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego w sierpniu br. wzrosły w skali miesiąca (o 5,6%) i były dużo wyższe niż rok wcześniej (o 47,4%). Na targowiskach natomiast ceny spadły w porównaniu z lipcem br. (o 2,9%) i były nieco wyższe niż rok wcześniej (o 2,0%). Relacja cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach w sierpniu br. wyniosła 5,9 (wobec 5,5 w lipcu br. oraz 6,9 w sierpniu ub. roku). Przeciętne ceny prosiąt do dalszego chowu w sierpniu br. w obrocie targowiskowym były zbliżone do cen sprzed miesiąca (spadek o 0,2%), ale znacznie wyższe niż przed rokiem (o 35,5%).”

W skupie średnia cena za żywiec rzeźny za 1 kg wagi żywej w sierpniu za bydło (bez cieląt) to 11,38 zł (to 145,3 proc. ceny sprzed roku), młode bydło 11,73 zł (146,3 proc.), trzoda chlewna – 7,61 proc. (147,4 proc.),drób – 6,62 zł (148,8 proc.). Mleko za 1 hl kosztowało 238,97 zł (to 158,8 proc. ceny sprzed roku).

Prosię na chów za 1 szt. w cenach targowiskowych to wydatek 315,56 zł (czyli 135,5 proc. ceny ubiegłorocznej).

Za krowę dojną na targowiskach w skali miesiąca płaciło się mniej o 10,2% – ok. 4178 zł, ale nadal więcej niż przed rokiem – o 8,8%. Podobnie kształtuje się cena jałówki jednorocznej, przy spadku w stosunku do poprzedniego miesiąca (o 2,3% do ok. 2810 zł), pozostała wyższa niż w analogicznym okresie ub. roku (o 35,5%).

„W sierpniu br. do skupu dostarczono mniej mleka niż przed miesiącem (o 3,2%), ale więcej niż przed rokiem (o 1,6%). Ceny skupu tego surowca wzrosły w porównaniu z lipcem br. (o 2,3%) i znacznie przekraczały poziom sprzed roku (o 58,8%).

Według wstępnych wyników reprezentacyjnego badania przeprowadzonego w czerwcu br. pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się w porównaniu ze stanem sprzed roku o 12,9% (do 9611,2 tys. sztuk).

Ograniczeniu uległa liczebność wszystkich grup produkcyjno–użytkowych.

W stosunku do czerwca ub. roku nieznacznie zwiększyło się pogłowie bydła ogółem (według wstępnych danych o 0,7% do 6444,1 tys. sztuk). Wyższa niż przed rokiem była liczebność cieląt poniżej 1 roku (o 7,1%) i bydła w wieku 2 i więcej lat (o 3,6%)” – podał GUS w podsumowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w sierpniu 2022 r.”.

Trzeba jeszcze odnotować, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w sierpniu o 0,8% m/m  i o 16,1% r/r.

Sprzedaż detaliczna w sierpniu 2022 r.: +1,0% m/m +4,2% r/r. –  przy czym bardziej niż przed miesiącem wzrosła sprzedaż m.in. w grupie żywność, napoje i wyroby tytoniowe.

Wyniki handlu zagranicznego (w zł) w okresie styczeń–lipiec 2022 r. wskazują na znacznie większy wzrost importu niż eksportu:

eksport +21,2% r/r

import +31,5% r/r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!