Scroll Top
ziemia garść uprawa

Dla kogo ziemia z ZWRSP?
Fot. Sarah Richter z Pixabay

Dla kogo ziemia z ZWRSP?
Fot. Sarah Richter z Pixabay

W Zachodniopomorskiem znów spór o ziemię z ZWRSP

Od 11 dni pod KOWR w Szczecinie protestują rolnicy, którzy domagają się skierowania do dzierżaw ziemi dotychczas dzierżawionej przez spółkę.

Obiecano przeznaczać ziemię z ZWRSP na dzierżawę dla rolników – tymczasem przedłużane są umowy dla spółek.

O dzierżawie przedłużonej w gminie Banie już była mowa w Sejmie: Spółki zagraniczne, dzierżawiące ziemię ZWRSP, stały się polskie? 

Teraz poseł Jan Rzepa wrócił do tematu, wygłaszając wczoraj w Sejmie oświadczenie. Jak mówił, rolnicy z gmin Banie, Widuchowa, Gryfino i pozostałych gmin powiatu gryfińskiego „prowadzą swój spór z państwem polskim już 11. dzień. 11 dni rolnicy strajkują przed Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie”.

– Strajkują w imię obrony polskiej ziemi – mówił poseł. – Domagają się poszanowania prawa. Co się wydarzyło? Kiedy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zapytał, rolników przed zakończeniem okresu dzierżawy przez spółkę PRP Barbinek, czy są zainteresowani, odpowiedzieli: tak. Kiedy zapytał się, czy spółce dalej powinny być dzierżawione grunty, powiedzieli: nie. Kiedy zapytał Zachodniopomorską Izbę Rolniczą, ta również powiedziała: nie. Co zrobił KOWR? Pomimo negocjacji z rolnikami, pomimo zawarcia porozumienia, nie wdrożył go w życie. Co zrobił KOWR? Przedłużył umowę dzierżawcy, szanowni państwo, na rekordowo długi czas – na 19 lat – i z rekordowo niskim czynszem dzierżawnym na poziomie 600 kg. Co robi w stosunku do polskich rolników? Też wydzierżawia im ziemię, ale na 3, 5, maksymalnie 8 lat, a wysokość czynszów dzierżawnych dochodzi czasami nawet to kilku ton. Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z hasłem: polska ziemia dla polskich rolników. To co? Hasło było tylko na wybory? Życie pokazuje, że wasze działania są zupełnie inne. Dzisiaj ci rolnicy, którzy powinni już siać nawozy, przygotowywać się do wiosny, muszą spędzać noce na tym kempingu. Oczekują na przyjazd ministra rolnictwa, który poważnie z nimi porozmawia, unieważni zawartą umowę i przywróci cały zasób tej ziemi do Skarbu Państwa, bo na tę ziemię czekają nasi rolnicy. Tam są młodzi rolnicy, którzy myśleli, że jeżeli ta dzierżawa zakończy się po tylu latach – ta dzierżawa trwa już od 1991 r. – to będą mogli skorzystać z tej ziemi i rozwijać swoje gospodarstwa. Panie Ministrze! Mam nadzieję, że pan to słyszy. Rolnicy w Szczecinie na pana czekają, czekają na pana deklarację, czekają na pana decyzję i liczą na to, że państwo polskie nie zostawi ich samych – apelował poseł.

Przy tej okazji trzeba też odpowiedzieć na pytanie, czy dzierżawa jest trwałym sposobem zagospodarowania ziemi i czy jest jednoznaczna z jej zakupem – czy też może wydzierżawianie nie daje wystarczających gwarancji, że inwestycje są opłacalne, a gospodarowanie odpowiedzialne i prowadzone z troską jednakową, jak dla własnej ziemi? Przypomnijmy, że zakaz sprzedaży ziemi z ZWRSP obowiązuje do 30 kwietnia 2026 r. Dzierżawcy nabywają praw przy ewentualnej sprzedaży dzierżawionych gruntów, uporządkowanie spraw z tym związanych jest niezbędne także dlatego, że od maja 2016 roku sprzedaż ziemi rolnej obywatelom państw unijnych jest prowadzona bez ograniczeń takich, jakie mają cudzoziemcy.

Posty powiązane

error: Content is protected !!