Scroll Top
rzeźnia dobrostan zwierząt

OZZLW chce zwiększenia uprawnień oraz roli urzędowych lekarzy weterynarii
Fot. Jai79 z Pixabay

OZZLW chce zwiększenia uprawnień oraz roli urzędowych lekarzy weterynarii
Fot. Jai79 z Pixabay

Weterynarze zaskoczeni łamaniem praw zwierząt

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy Weterynarii „Bezpieczeństwo Żywności i Zdrowie Zwierząt” wyraża swój sprzeciw wobec braku zachowania dobrostanu oraz znęcania się nad zwierzętami.

Sytuacje opublikowane w materiale portalu onet.pl pt. „Droga na rzeź” ukazujące rażące łamanie praw zwierząt podczas rozładunku na terenie zakładu, zdaniem OZZLW należy uznać za skandaliczne i nie mające racji bytu.

OZZLW stoi na stanowisku, że każdemu zwierzęciu jako istocie żyjącej, zdolnej do odczuwania bólu i cierpienia bez względu na okoliczności, w jakich się znajduje, należy się poszanowanie, ochrona i opieka.

Zdaniem OZZLW ograniczony i coraz to w większym stopniu umniejszany udział urzędowych lekarzy weterynarii podczas kontroli dobrostanu zwierząt w całym procesie transportu nie pozwala na zapewnienie prawidłowego nadzoru nad przemieszczanymi zwierzętami i zagwarantowanie im przestrzegania prawidłowych warunków bytu i należnej im opieki ze strony człowieka.

OZZLW uważa, że zwiększenie uprawnień oraz roli urzędowych lekarzy weterynarii spowoduje, że przestanie dochodzić do nadużyć praw. Lekarze weterynarii mają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz etykę, które każą stać na straży dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt jest miernikiem jakości i bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego.

OZZLW zachęca hodowców, producentów, przetwórców i sprzedawców żywności pochodzenia zwierzęcego oraz wszystkie podmioty zainteresowane dobrostanem zwierząt do podjęcia wspólnych działań na rzecz zapewnienia zdrowia i ochrony zwierząt oraz poszukiwania rozwiązań, by nie dochodziło do takich sytuacji.

 

Źródło informacji: OZZLW; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!