Scroll Top
pszenica niebo

Czy na zmianie w rządzie skorzystają rolnicy?
Fot. Oleksii Alieksieiev z Pixabay

Czy na zmianie w rządzie skorzystają rolnicy?
Fot. Oleksii Alieksieiev z Pixabay

Wicepremier może być tylko jeden

Dziś w południe prezydent odwoła dotychczasowych wicepremierów – i powoła jednego: Jarosław Kaczyński wraca do rządu.

Swoje funkcje stracą wicepremierzy:

– Mariusz Błaszczak, wiceprezes Rady Ministrów, minister obrony narodowej

– Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przewodniczący Komitetu do spraw pożytku publicznego

– Henryk Kowalczyk, wiceprezes Rady Ministrów

– Jacek Sasin, wiceprezes Rady Ministrów, minister aktywów państwowych.

O ile rola wicepremierów będących ministrami zmieni się niewiele, to Henryk Kowalczyk, któremu pozostawiono funkcję wicepremiera, w kwietniu tego roku pozbawiając stanowiska ministra rolnictwa, znajduje się w rządzie na pozycji – delikatnie mówiąc – dziwnej.

Już wcześniej nie przypisano mu w rządzie żadnej konkretnej funkcji, nie wskazując żadnej roli w Radzie Ministrów.

Jego opublikowany na stronie rządowej życiorys nie kończy się nawet kropką – już nie mówiąc o wskazaniu zadań, jakie mu przypisano. Na stronie gov.pl można więc przeczytać: „Od 2021 r. jest w składzie Rady Doradców Politycznych premiera Morawieckiego.

26 października 2021 r. powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko ministra rolnictwa i rozwoju wsi” – i tyle, nie dodano nawet informacji o odwołaniu z funkcji ministra rolnictwa.

Mówi się, że Kowalczyk pozostanie w rządzie jako szef Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Komitet ten ma status organu pomocniczego Rady Ministrów, został powołany w celu prowadzenia analiz i doradztwa – „zapewnienie koordynacji przygotowań, działań oraz sprawnego podejmowania decyzji w sprawach dotyczących gospodarki, finansów publicznych, rozwoju kraju lub w sprawach o przewidywanych skutkach finansowych w wysokości przekraczającej 500 mln zł rocznie oraz rekomendowanie Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów propozycji w tym zakresie”, jak głosi zarządzenie premiera, opublikowane 2 stycznia 2023. Przewodniczącym komitetu, zgodnie z tym zarządzeniem, miał być minister aktywów państwowych, a dla ministra rolnictwa przeznaczono rolę wiceprzewodniczącego.

Robert Telus nie miał stanowiska wicepremiera. Czyżby więc odwołanie Kowalczyka z funkcji ministra rolnictwa było tylko “częściowe”?

Dodanie ministrowi rangi wicepremiera to wskazanie szczególnej roli resortu, którym kieruje. Teraz zapowiada się, że sprawy dotyczące obronności są priorytetowe – stąd powrót do rządu szefa PiS, rok temu rezygnującego z pracy w rządzie i roli przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

Warto dodać, że wczoraj CIR opublikowało komunikat tłumaczący wzrost wydatków Kancelarii Premiera wzrostem zadań: „Porównywanie obecnego zatrudnienia oraz kosztów funkcjonowania KPRM z poprzednimi latami jest nieprawidłowe i niewłaściwe. (…) Wzrost zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów związany był przede wszystkim z koniecznością realizacji nowych, powierzonych zadań. KPRM koordynowała działania związane z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 i jej skutkom. Konflikt za naszą wschodnią granicą to nowe wyzwania dla rządu. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom to jedno z kluczowych zadań.”

Posty powiązane

error: Content is protected !!