Scroll Top
Fot. ryj1116 z Pixabay magazyn kontenery

Inwestycja z KPO może być długa, o pół roku dłuższa, niż planowano.
Fot. ryj1116 z Pixabay

Inwestycja z KPO może być długa, o pół roku dłuższa, niż planowano.
Fot. ryj1116 z Pixabay

Więcej czasu na inwestycje w przetwórstwo z KPO

MRiRW proponuje wydłużyć czas realizacji inwestycji dotyczących przetwórstwa z 18 do 24 miesięcy.

Projekt zmiany dotyczy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Jak podano w uzasadnieniu, 18 miesięcy okazało się czasem zbyt krótkim, aby uporać się w szczególności z terminami, dotyczącymi realizacji zamówień w zakresie dostaw maszyn i urządzeń, dostępnością ekip budowlanych, a także wydłużających się procedur uzyskania pozwoleń i zezwoleń, w tym pozwoleń budowlanych czy pozwoleń na użytkowanie.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie projektowanego rozporządzenia (tj. objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi) będą miały zastosowanie przepisy zmieniane niniejszym rozporządzeniem, a przedsięwzięcie objęte wsparciem, dla którego zawarto umowę, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem, ale nie dłuższym niż 24 miesiące od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i przed upływem terminu 31 grudnia 2025 r. Zmiana w tym zakresie nie zmienia zobowiązań wnioskodawcy dotyczących utrzymania okresu trwałości przedsięwzięcia określonych w § 4 ust. 3, tj. do dnia upływu 5 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem – wyjaśniono ponadto.

W uzasadnieniu podkreślono, że zmiana rozporządzenia przyczyni się do terminowych realizacji przedsięwzięć w ramach inwestycji A1.4.1. KPO – co jest kluczowe do wydatkowania środków KPO i osiągnięcia w terminie wskaźników realizacji części nr 1 inwestycji A1.4.1. w ramach KPO.

Szkoda tylko, że zmiana wprowadzana jest dopiero teraz – czas realizacji inwestycji to ważny czynnik, mogący wpływać na decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o wsparcie.

Czytaj też:

Koniec inwestycji A1.4.1 KPO w październiku 2025

Posty powiązane

error: Content is protected !!