Scroll Top
monety

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2024 r. została wykorzystana kwota 1 201,3 mln zł.
Fot. Krzysztof Jaracz z Pixabay

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2024 r. została wykorzystana kwota 1 201,3 mln zł.
Fot. Krzysztof Jaracz z Pixabay

Większego zwrotu akcyzy nie będzie

Już w listopadzie ub. r. KRIR wystąpiła do MRiRW – jeszcze obsadzonego przez PiS – o zwiększenie zwrotu akcyzy.

Zrobiła to, ustosunkowując się do projektowanego wówczas zwrotu podatku.

Więcej o projekcie:

W roku 2024 zwrot akcyzy to 1,46 zł na litr oleju napędowego

KRIR chciała wtedy 2 zł zwrotu, a ponadto zwróciła się także „z postulatem uwzględnienia w przepisach dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego następujących zwierząt – gęsi, kaczki, indyki, kury, w ramach rocznego limitu ustalonego dla posiadaczy zwierząt w gospodarstwie. Hodowcy tych zwierząt są niestety pomijani przy ustalaniu limitu zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego. Ponadto o ile już muszą być limity dla hodowców, w zależności od rodzaju posiadanych zwierząt to należałoby w przypadku bydła zwiększyć ten limit do 60/DJP (liczby niezbędnej/minimalnej do rzeczywistego ustalenia zużycia paliwa przy chowie bydła). Należy także wziąć pod uwagę, że w produkcji zwierzęcej ciągniki pracujące z paszowozami i w oborach zużywają znaczne ilości oleju napędowego i rolnicy muszą opłacać podatek drogowy wliczony w cenę tego oleju, pomimo że nie poruszają się po drogach publicznych.”

Opinii nie uwzględniono wtedy – i nadal uwzględnić się nie zamierza.

Jak informuje KRIR, MRiRW podaje, że limit przyjęty w budżecie na zwrot akcyzy został już w znacznej części (1,2 mld z 1,7 mld zł) wydatkowany.

„W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 25 kwietnia 2024 r., przedstawiło informacje, że w ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego na rok 2024 została zaplanowana kwota 1,663 mln zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2024 r. wynosi:

– 160,60 zł * ilość ha użytków rolnych , oraz

– 5,84 zł * średnia roczna liczba świń,

– 58,40 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, kóz, owiec, koni.

Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w pierwszym terminie 2024 r. została wykorzystana kwota 1 201,3 mln zł.

Biorąc pod uwagę stopień wykorzystania środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2024 r. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej nie jest możliwa realizacja wniosku o zwrot podatku akcyzowego hodowcom bydła była bez żadnych ograniczeń” – takie pismo z MRiRW zamieszcza na swojej stronie internetowej KRIR.

 

Czytaj też:

Rząd spłukany przez dopłaty do zboża 2024?

Posty powiązane

error: Content is protected !!