Scroll Top
euro zegar

Wnioski o dopłaty złożyć można w tym roku do 17 czerwca (poniedziałek).
Fot. Alexa z Pixabay

Wnioski o dopłaty złożyć można w tym roku do 17 czerwca (poniedziałek).
Fot. Alexa z Pixabay

Wnioski o dopłaty można składać miesiąc dłużej

Tego należało się spodziewać – wnioski o dopłaty i w tym roku można będzie składać dłużej.

Dotyczy to wniosków o płatności bezpośrednie, przejściowe wsparcie krajowe, działania obszarowe w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej, tj. działanie „Rolnictwo ekologiczne”, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowoklimatyczne oraz premie w ramach działania zalesieniowego.

Jak podaje projekt rozporządzenia w sprawie określenia dłuższego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz zgłaszania zmian do tych wniosków w 2024 r., wnioski o dopłaty złożyć można w tym roku do 17 czerwca (poniedziałek).

To „bezkarnie” – a z karą w wysokości 1 proc. za każdy roboczy dzień zwłoki można to zrobić do 12 lipca.

Również zmiany wniosków o przyznanie pomocy dokonać można będzie miesiąc dłużej – do 1 lipca, a z zastosowaniem kary  – do 12 lipca.

Ostateczny termin zmiany wniosku z sankcjami jest więc taki sam, jak ostateczny termin złożenia wniosku (po wydłużeniu), co jest rozwiązaniem analogicznym do rozwiązań stosowanych w latach wcześniejszych – podaje ministerstwo i tym razem tłumaczy wydłużenie terminów pracami nad uproszczeniem przepisów Wspólnej Polityki Rolnej oraz występującymi w Polsce niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

ARiMR podaje, że do 30 kwietnia zarejestrowała 356 tys. wniosków.

Posty powiązane

error: Content is protected !!