Scroll Top
paliwo tankowanie

Rośnie zwrot akcyzy
Fot. Jiří Fröhlich z Pixabay

Rośnie zwrot akcyzy
Fot. Jiří Fröhlich z Pixabay

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Przez cały sierpień można złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Jak informuje MRiRW, w II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł)/1 litr ON/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON)/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  – do  wysokości niewykorzystanego limitu wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Potrzebne będą faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.   –   jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi  110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot  podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

Czytaj też:

Mamy FOR, większy zwrot akcyzy i ułatwienia w budowie obiektów rolniczych 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!