Scroll Top
laboratorium

Instytuty badawcze czekają na pieniądze z KPO
Fot. Darko Stojanovic z Pixabay

Instytuty badawcze czekają na pieniądze z KPO
Fot. Darko Stojanovic z Pixabay

Wsparcie dla instytutów badawczych kolejny nabór z KPO rozstrzygnięty

Zakończono ocenę wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności dla części inwestycji A.2.4.1. „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin.”

Wsparcie przysługuje wyłącznie instytutom badawczym nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Łączny budżet części inwestycji A2.4.1 „Wsparcie inwestycji rozbudowy publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin” KPO wynosi 102 880 000 zł.

Państwowe instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które spełniły kryteria określone w „Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności”, w tym uzyskały rekomendację Zespołu ds. oceny strategicznej wniosków oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mogą być objęte wsparciem ze środków z KPO.

Na stronie internetowej MRiRW pod nazwą: „Lista Rankingowa KPOD.01.19-IP.04-003/23” przedstawiono listę projektów, złożonych w naborze KPOD.01.19-IP.04-003/23, ocenionych pozytywnie wraz z kwotą wsparcia i punktacją. Żaden ze złożonych wniosków nie został oceniony negatywnie.

Nabór prowadzony był elektronicznie w systemie CST2021 od 2 czerwca do 2 lipca 2023 r. Przez 30 dni kalendarzowych trwało przyjmowanie wniosków o objęcie wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) części inwestycji w rozbudowę publicznego zaplecza analityczno-laboratoryjnego w sektorze hodowli roślin.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!