Scroll Top
skrzynia monety strażnik

Będzie obowiązek znakowania produktów sfinansowanych z funduszu promocji
Fot. Alexa z Pixabay

Będzie obowiązek znakowania produktów sfinansowanych z funduszu promocji
Fot. Alexa z Pixabay

Wspólny i obowiązkowy znak graficzny dla wszystkich projektów z funduszu promocji

Będzie wprowadzony obowiązek umieszczenia wprowadzonego znaku graficznego w oznakowaniu zadań realizowanych ze środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Umieszczenie znaku graficznego na wszystkich materiałach sporządzonych w związku z realizacją zadania, w tym przekazach audiowizualnych, będzie obowiązkowe. W przypadku przekazów dźwiękowych, obligatoryjne będzie zawarcie informacji o udzieleniu wsparcia ze środków finansowych danego funduszu promocji na realizację tego zadania.

Odwzorowanie znaku ma następować w sposób identyczny i proporcjonalny z wzorem, wskazanym w załączniku do przygotowanego rozporządzenia.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ze środków funduszy promocji korzysta 59 ogólnokrajowch organizacji zrzeszających producentów rolnych lub przetwórców produktów rolnospożywczych.

Obsługę administracyjną funduszy promocji prowadzi KOWR, a zadania KOWR w tym zakresie są finansowane ze środków tych funduszy.

Projekt z wzorem znaku 

Posty powiązane

error: Content is protected !!