Scroll Top
więźba dachowa

Rusza drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych
Fot. Ralph z Pixabay

Rusza drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych
Fot. Ralph z Pixabay

Wymiana azbestowych pokryć dachowych rusza II nabór

Od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r. odbędzie się drugi nabór wniosków o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z azbestu w gospodarstwach rolnych, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie skierowane jest do tych rolników, którzy jeszcze nie skorzystali z dofinansowania na wymianę pokryć dachowych z azbestu w ramach I naboru wniosków.

Nabór odbędzie się z wykorzystaniem formularza elektronicznego na Platformie Usług Elektronicznych (https://epue.arimr.gov.pl/)

Zasady wsparcia

Wsparcie udzielane jest na wymianę pokrycia dachu z azbestu na budynkach służących do produkcji rolniczej. Wysokość wsparcia wynosi 40 zł/m2 wymienianego pokrycia dachu. Wsparcie przysługuje maksymalnie do 500 m2 wymienionego pokrycia dachu.

Uproszczenia

W tegorocznym naborze wniosków wprowadzono istotne uproszczenia tj.:

* umożliwiono przyznanie wsparcia do wymiany pokryć dachowych na budynkach służących do produkcji rolniczej położonych również w gminach miejskich;

* zmniejszono liczbę załączników do wniosku;

* wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku/złożenie wyjaśnień, z 7 do 14 dni;

* wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.

 

Źródło informacji: Gov.pl/MRiRW

Posty powiązane

error: Content is protected !!