Scroll Top
pig-gc5665c67a_1920 ogrodzenie ASF

Są nowe stawki jednostkowe z PROW do budowy ogrodzenia jako zabezpieczenia przed ASF
Fot. Pexels z Pixabay

Są nowe stawki jednostkowe z PROW do budowy ogrodzenia jako zabezpieczenia przed ASF
Fot. Pexels z Pixabay

Wyższe dofinansowanie na ogrodzenia przed ASF

Wzrost cen – i zmiana standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń, wykonywanego jako zabezpieczenie przed ASF z PROW.

MRiRW przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmiana polega na podwyższeniu wysokości standardowych stawek jednostkowych na wykonanie ogrodzenia chlewni wraz z terenem koniecznym do obsługi świń. Biorąc pod uwagę, że pierwotnie stawki za wykonanie ogrodzenia były ustalone według danych za rok 2020 dokonano ich aktualizacji, na podstawie zmian poziomu cen poszczególnych robót budowlanych związanych z wykonaniem ogrodzenia oraz określono nowe ceny za poszczególne jego elementy (powtarzalnego przęsła, bramy i furtki) z uwagi na zmianę cen rynkowych – głosi uzasadnienie projektu rozporządzenia.

W projekcie rozporządzenia proponuje się przyjąć wysokość stawek za wykonanie: 1 metra bieżącego ogrodzenia – 290 zł, 1 sztuki bramy – 2630 zł, 1 sztuki furtki – 890 zł.

Dotąd przyjmowano:  230 zł – koszt wykonania metra bieżącego ogrodzenia; 2 100 zł – koszt wykonania bramy; 710 zł – koszt wykonania furtki.

Pomoc przyznaje się w wysokości do 80% kosztów kwalifikowalnych.

Wyższe standardowe stawki jednostkowe będą obowiązywały od naboru wniosków o przyznanie pomocy planowanego w październiku 2022 r.

Posty powiązane

error: Content is protected !!