Scroll Top
port załadunek

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego zapewnia efektywne wykorzystanie cech, zasobów i właściwości tego akwenu.
Fot. Pawel Grzegorz z Pixabay

Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego zapewnia efektywne wykorzystanie cech, zasobów i właściwości tego akwenu.
Fot. Pawel Grzegorz z Pixabay

Zalew Szczeciński zyskał plan zagospodarowania przestrzennego

Rada Ministrów przyjęła 21 listopada 2023 r. rozporządzenie w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego, przedłożone przez ministra infrastruktury.

— Przyjęty plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Szczecińskiego zapewnia efektywne wykorzystanie cech, zasobów i właściwości tego akwenu. Ma także stanowić podstawę wydawania decyzji odnoszących się do użytkowania i zagospodarowania obszarów morskich w granicach portu — powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Dzięki diagnozie obecnego stanu użytkowania, uwarunkowań rozwoju i wzajemnych relacji woda-ląd, plan przyznaje priorytety wybranym sposobom użytkowania. Służy temu przyznanie akwenom podstawowych funkcji wiodących, których nie mogą zakłócać inne sposoby ich wykorzystania. Dla każdego z wyznaczonych akwenów sporządzona zostanie karta akwenu, w której zawarte będą szczegółowe rozstrzygnięcia.

Przyjęcie planu zapewni rozwój obszaru morskich wód wewnętrznych w granicach portu morskiego w Szczecinie, bezpieczeństwo żeglugi morskiej, zrównoważony rozwój turystyki nadmorskiej i morskiej oraz polepszenie lub zachowanie istniejącego stanu środowiska.

 

Źródło informacji: MI; PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!