Scroll Top
euro banknoty bilon

Zaliczki już od 16 października
Fot. Qubes Pictures z Pixabay


Zaliczki dopłat bezpośrednich już od 16 października

Tegoroczne zaliczki będą wypłacone w maksymalnej wysokości, jaką dopuszczają przepisy unijne.

A unijne rozporządzenie 2023/1508 stanowi, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2023 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki w wysokości do 70% w przypadku interwencji w formie płatności bezpośrednich oraz w wysokości do 85% w przypadku wsparcia przyznanego z tytułu interwencji obszarowych i interwencji z tytułu zwierząt w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Warunkiem jest przeprowadzenie kontroli administracyjnej złożonych wniosków.

MRiRW przygotowało projekt rozporządzenia, określającego zasady wypłaty zaliczek w Polsce.

Przewiduje, że zaliczki będą realizowane z tytułu:

– następujących rodzajów płatności bezpośrednich: podstawowego wsparcia dochodów, uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów, uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników, płatności w ramach wsparcia dochodów związanego z produkcją, płatności w ramach ekoschematów (tzw. powierzchniowych): do obszarów z roślinami miododajnymi, do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, do integrowanej produkcji roślin, do biologicznej ochrony upraw, do retencjonowania wody na trwałych użytkach zielonych;

–  przejściowego wsparcia krajowego: uzupełniającej płatności podstawowej i płatności niezwiązanej do tytoniu;

– płatności ONW.

Zaliczki będą również realizowane z tytułu płatności dla małych gospodarstw.

Zaliczkami objęte będą zatem wszystkie rodzaje płatności bezpośrednich z wyjątkiem płatności w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt, co wynika z braku możliwości przeprowadzenia kontroli administracyjnych.

Ustalono maksymalny poziom zaliczek płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia krajowego, tj. 70%, oraz sposób wyliczania ich kwoty (iloczyn 70% stawki i powierzchni gruntów albo liczby zwierząt stwierdzonych do przyznania danej płatności albo masy surowca tytoniowego – w przypadku płatności niezwiązanej do tytoniu).

Zaproponowano również maksymalny poziom zaliczek płatności ONW, tj. 85% oraz sposób wyliczania ich kwoty (iloczyn 85% stawki i powierzchni gruntów stwierdzonych do przyznania płatności).

Zaznaczono też, że zaliczki będą wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel.

Jak wyliczono, wypłata zaliczek za 2023 r. pochłonie nie więcej niż 2 638,52 mln euro, w tym:

– ok. 2 252,65 mln euro (70%× 3 218,07 mln euro) środków unijnych na płatności bezpośrednie (razem z ekoschematami powierzchniowymi),

– ok. 124,67 mln euro (70%×178,10 mln euro) środków krajowych na przejściowe wsparcie krajowe,

– ok. 261,20 mln euro (85%× 307,30 mln euro) środków unijnych i krajowych na płatność ONW.

Czytaj też:

Są stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Mizerne

Posty powiązane

error: Content is protected !!