Scroll Top
dopłaty wallet-g270a917e3_1920

Na konta rolników trafiają zaliczki płatności bezpośrednich
fot. jacqueline macou z Pixabay

Na konta rolników trafiają zaliczki płatności bezpośrednich
fot. jacqueline macou z Pixabay

Zaliczki dopłat bezpośrednich w trakcie wypłacania a gdzie koniec?

Z prawie 11,6 mld zł zaplanowanych zaliczek dopłat wypłacono dotychczas 4,6 mld zł. Odebrało je 543,8 tys. beneficjentów spośród 1,25 mln oczekujących.

Planowana kwota wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich to 11 579 579 000 zł.

Zaliczki płyną na konta

Zrealizowana dotychczas kwota zaliczek płatności bezpośrednich wynosi (stan na wczoraj) 4 633 024 000 zł.

Zaliczki tych płatności mają trafić do 1 253 802 beneficjentów, a trafiły do  543 800.

Jak z tego wynika, ARiMR jest jeszcze na długo przed połową obu dystansów, choć kwoty mniejsze są wyraźnie szybciej wypłacane.

Natomiast jeśli chodzi o czas, to pozostały dwie trzecie dystansu – zaliczki są wypłacane do końca listopada, a pełne kwoty dopłat trafią do rolników w grudniu.

ARiMR planuje wypłacić płatności końcowe w grudniu w kwocie 336 757 000 zł, trafią do 79 829 producentów.

W przyszłym roku, do końca czerwca, ARiMR planuje wypłacić tytułem dopłat bezpośrednich jeszcze pozostałe 4 998 386 000 zł dla 1 184 871 osób.

ARiMR wypłaca też zaliczki należności innych niż płatności bezpośrednie: 27 584 872,61 zł trafiło już na konta rolników tytułem zaliczek na Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów, a 697 236 657,07 zł na Płatności obszarowe z PROW (bez zalesień).

Zaliczka czy pełna płatność?

A czy rolnicy korzystają na zaliczkach? Wypłata zaliczek zależy od możliwości budżetu krajowego – są one refundowane dopiero po ok. 2 miesiącach z budżetu UE.

Na płatności bezpośrednie – zaliczki i pełne płatności – trafi w tym roku trochę ponad ok. 11,9 mld zł.

W ostatnim roku przed wypłatą zaliczek, w 2014, ministerstwo rolnictwa podawało, że od 16 października do końca grudnia wypłacono rolnikom prawie 7 mld zł.

Rolnicy będą więc mieli w 2022 roku na kontach kwotę ponad połowę wyższą – to jednak w cenach bieżących. W cenach stałych wygląda to już inaczej – inflacja przez 8 lat skutecznie „konsumuje” ten wzrost kwoty.

Kwota zaliczek rośnie, ale rośnie też inflacja. Niewiele wpływa na to fakt, że Polska wypłaca w tym roku podwyższone zaliczki, w maksymalnej dopuszczonej w UE wysokości.

Czy  może lepiej byłoby wypłacać do końca roku więcej płatności bezpośrednich w pełnej wysokości? Wtedy rolnicy narzekaliby, że długie oczekiwanie przez niektórych na pełne płatności byłoby dla nich – wobec inflacji – krzywdzące. Wypłata zaliczek dla wszystkich (czy: prawie wszystkich) wydaje się więc bardziej sprawiedliwa.

Więcej o zasadach wypłaty zaliczek płatności bezpośrednich:

Od 17 października będą zaliczki dopłat bezpośrednich

error: Content is protected !!