Scroll Top
Rosną zaliczki płatności za zalesianie z PROW

Zwiększono zaliczki na zalesianie
fot. Gerd Altmann

Opis
fot. autor

Zaliczki na zalesianie z PROW 85 proc.

Zwiększenie zaliczek na zalesianie – analogiczne jak dla płatności bezpośrednich i płatności obszarowych z PROW – przewiduje projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie zaliczek na poczet wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 za 2022 r.

Podobnie jak przy płatnościach obszarowych z PROW wymagane będzie tylko przeprowadzenie kontroli administracyjnej wniosku.

Zaliczki ruszą w tym roku 17 października, wypłata potrwa do 1 grudnia, kiedy powinny już być płacone pełne płatności.

Wypłata wyniesie 85 proc. należności, a nie 75 proc. Odstępstwo od zwykle obowiązujących reguł przewidziało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1352 z dnia 3 sierpnia 2022 r.

Zaliczki na poczet wypłaty pomocy zalesieniowej PROW 2007–2013 będą  wypłacane systematycznie w miarę dostępności środków na ten cel w budżecie środków europejskich i budżecie państwa – zaznaczono.

Beneficjentów działania jest ok. 9 tys. „Wypłata zaliczek na poczet płatności zalesieniowych za 2022 r. pochłonie nie więcej niż ok. 19,39 mln zł (85% × 22,81 mln zł) środków unijnych i nie więcej niż 11,08 mln zł (85% × 13,04 mln zł) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż ok. 30,47 mln zł” – wyliczono w ocenie skutków realizacji.

Czytaj też:

Zaliczka płatności obszarowych z PROW – 85 proc.

Od 17 października zaliczki dopłat bezpośrednich

 

 

 

 

Posty powiązane

error: Content is protected !!