Scroll Top
rozpadlina zapadnięta ziemia na polu

ARiMR tłumaczy kontrolą niewypłacenie rolnikowi zaliczek w 2022 roku
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay

ARiMR tłumaczy kontrolą niewypłacenie rolnikowi zaliczek w 2022 roku
Fot. Manfred Antranias Zimmer z Pixabay
This is heading

Zaliczki płatności bezpośrednich zaniżone? Ależ skąd!

Zaliczki dopłat bezpośrednich w 2022 roku wypłacono prawidłowo – zapewnia prezes ARiMR.

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował do ARiMR pytanie w sprawie wypłaty zaliczek w 2022 roku.

Więcej:

Zaniżone zaliczki na płatności bezpośrednie?

„W roku 2022 do biur powiatowych ARiMR wpłynęło 1,265 min wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz 795 tys. wniosków o przyznanie płatności ONW za 2022 rok. W okresie od dnia 17 października do dnia 30 listopada 2022 roku zaliczki na poczet płatności bezpośrednich zostały wypłacone dla 1,202 mln rolników, natomiast zaliczki na poczet płatności ONW zostały zrealizowane dla 764,9 tys. rolników” – podała w odpowiedzi prezes ARiMR Halina Szymańska.

Jak dodała, rolnik skarżący się do RPO został wytypowany do kontroli na miejscu w zakresie kwalifikowalności powierzchni, stąd wynikło niezrealizowanie zaliczek na jego rzecz w pełnej wysokości.

Posty powiązane

error: Content is protected !!