Scroll Top
telefon zdjęcie Fot. sweetlouise z Pixabay

Zdjęcia geotagowane nie okazują się niezbędne.
Fot. sweetlouise z Pixabay

Zdjęcia geotagowane nie okazują się niezbędne.
Fot. sweetlouise z Pixabay

Zamiast zdjęć geotagowanych komisja?

Od 2027 roku monitoring wdrażania polityki rolnej miał opierać się w 70 proc. na geotagowanych zdjęciach.

Zobowiązuje do tego państwa członkowskie rozporządzenie wykonawcze z 2022 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli we wspólnej polityce rolnej.

I – jak informuje euractiv.pl – może być inaczej. Komisja chce złagodzić wymagania, a przedstawiona 11 czerwca propozycja przewiduje obniżenie 70-procentowego progu ustalonego na 2027 rok. „Doświadczenie zebrane w pierwszym roku wdrażania systemu monitorowania terenu i trudności, które sygnalizowała społeczność rolnicza pokazują, że państwa członkowskie potrzebują większej elastyczności w wykorzystywaniu i przetwarzaniu geotagowanych zdjęć”, napisała KE w dokumencie.

Inne, bardziej tradycyjne metody weryfikacji dostosowania się przez gospodarstwa do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej, aby otrzymać płatności bezpośrednie, to głównie wizytacje powołanych do tego celu komisji – zauważa euractiv.pl.

Konsultacje zakończą się po czterech tygodniach, Komisja przedłoży unijnym państwom zmiany do zatwierdzenia na spotkaniu w połowie lipca.

Posty powiązane

error: Content is protected !!