Scroll Top
zzz

Zamojskie Zakłady Zbożowe
Fot. zzz.com.pl

Zamojskie Zakłady Zbożowe
Fot. zzz.com.pl

Zamojskie Zakłady Zbożowe z rekordową stratą

Zamojskie Zakłady Zbożowe, których wszystkie udziały posiada Elewarr, poniosły w ostatnim roku rekordową stratę: 26,4 mln zł.

W złożonym właśnie sprawozdaniu finansowym za okres od 1 lipca 2022 do 30 czerwca 2023 podano, że spółka była narażona w tym roku na ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej: „M. in. z uwagi na skokowy wzrost podaży zboża w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie, ceny zbóż na rynku krajowym i zwłaszcza na rynku lokalnym gwałtownie spadły. Trend ten wpłynął na spadek poziomu marż, zarówno w działalności handlowej, jak i produkcyjnej. W związku ze wzrostem stóp procentowych, w trakcie roku obrotowego stopniowo rosły koszty obsługi zobowiązań z tyt. kredytów oraz leasingów (WIBOR). Rosnące koszty finansowe wpłynęły bezpośrednio na wynik finansowy Spółki. Ryzykiem dla działalności Spółki był też utrzymujący się wysoki poziom inflacji” – podano w sprawozdaniu. I – jak wynika z wielkości straty – spółka nie obroniła się przed tymi ryzykami.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o. z siedzibą w Zamościu z dniem 29 sierpnia 2023 r. podjęło Uchwałę w sprawie dalszego istnienia Spółki – postanowiło o dalszym istnieniu Spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o. o.

Straty będą pokryte z kapitału rezerwowego (12 883 562,27 zł) i przyszłych zysków (ok. 13,5 mln zł).

Za kilka dni opublikowane będzie sprawozdanie Elewarru…

Posty powiązane

error: Content is protected !!