Scroll Top
granica państwa

Eksport pszenicy w 2022 był tylko nieco większy niż w 2021 roku (3 637 950 tys. t wobec 3 594 949 tys. t)
Fot. erwin nowak z Pixabay

Eksport pszenicy w 2022 był tylko nieco większy niż w 2021 roku (3 637 950 tys. t wobec 3 594 949 tys. t)
Fot. erwin nowak z Pixabay

Zboża importujemy i eksportujemy

Z różnym – jak wiadomo – skutkiem. Podobnie jak wszystkie towary rolno-spożywcze. Ilościowo import zbóż w 2022 roku wzrósł r/r ponad dwuipółkrotnie. W 2022 roku zdecydowanie większy import od eksportu, a tym samym ujemne saldo, odnotowano m.in. w handlu z Ukrainą (-1 812 mln EUR).

Do szczegółów i istoty problemu dojść niełatwo, ale spróbujmy zebrać dostępne dane, podawane przez GUS.

Najważniejsza informacja jest taka, że w 2022 roku eksportowaliśmy zboża wartości 3 124,4 mln euro (rok wcześniej – 1 946,0 mln euro), było to 9 104,4 tys. t (w 2021 – 8 553,7 tys. t).

Importowaliśmy natomiast w 2022 roku zboża o wartości 1 127,0 mln euro (rok wcześniej tylko 496,2 mln euro), co przekładało się na 3 452,7 tys. t (w 2021 było to zaledwie 1 372,3 tys. t).

Ilościowo import zbóż w 2022 roku wzrósł więc r/r ponad dwuipółkrotnie.

Dane dotyczące eksportu i importu w ostatnich latach zasługują jednak na uważne się im przyjrzenie także w szczegółach.

Przed 2022 rokiem

Według rocznika GUS import zbóż rośnie z roku na rok i wynosił – przy przyjęciu roku poprzedniego za 100, w cenach stałych:

w 2010 – 105,8

w 2015 – 91,7

w 2019 – 101,2

w 2020 – 119,8

w 2021 – 86,9.

Eksport zbóż natomiast rósł nie tak regularnie, a także nieco wolniej i ze znacznie niższego poziomu:

w 2010 wynosił 64,0

w 2015 – 111,6

w 2019 -103,1

w 2020 – 198,4

w 2021 – 91,4.

Natomiast w tysiącach ton import wynosił w tych samych latach:

– pszenicy i meslin: 693,0; 492,6; 579,4; 895,9; 610,2;

– kukurydzy: 294,0; 379,4; 397,2; 424,7; 221,9.

Eksport zbóż podstawowych w tys. t rósł znacznie i wynosił: 1747; 5372; 3752; 6709; 8358.

Z podanego bilansu zbóż podstawowych wynika natomiast, że tylko w jednym sezonie 2020/2021 zwiększeniu uległy zapasy – o 1185 tys. t.; a w pozostałych latach zapasy zbóż spadały odpowiednio o 188, 458, 1406, 1381 tys. t.

Podobnie działo się z zapasami kukurydzy: w tym okresie zapasy wzrosły dwukrotnie – o 7 tys. t w sezonie 2010/11 i aż o 914 tys. t w 2020/2021.

Wreszcie Ukraina – import z niej stopniowo rósł, w 2010 wynosił 8,3 proc. całego importu rolno-spożywczego do Polski, a w 2021 – 9,4. Znacznie szybciej – ponad dwukrotnie – wrósł w tym czasie eksport do Ukrainy: z 12,2 do 26,8 proc. całego naszego eksportu.

Inaczej te dane wyglądają jednak w ujęciu wartościowym. Wartość eksportu do Ukrainy w 2021 roku to 812 mln euro, w 2022 – 945 mln euro. Import  z Ukrainy wyniósł w 2021 tylko 930 mln euro, a w 2022 – aż 2757 mln euro – oznacza to wzrost o 196,5 proc.

W 2022 roku saldo w handlu z Ukrainą jest ujemne – i to bardzo ujemne, wynosi  -1 811,8 mln euro.

Rok 2022

Za ubiegły rok GUS dysponuje danymi wstępnymi.

Jak z nich wynika, całkowita wartość polskiego eksportu w 2022 r. wyniosła 343,8 mld EUR (1 607,3 mld zł) i była o 19% większa niż rok wcześniej. Całkowita wartość importu w 2022 r. wyniosła 363,7 mld EUR (1 699,8 mld zł), co oznaczało wzrost o około 26% w porównaniu do 2021 r.

Udział eksportu towarów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem wyniósł 13,9% – dla porównania, w 2021 roku był to poziom 13,1%.

Udział artykułów rolno-spożywczych w wartości całego polskiego importu stanowił natomiast 8,8%, zaś w 2021r. był na poziomie 8,6%.

W 2022 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych wyniosła 47 648 mln EUR, co oznaczało wzrost o ok. 27% w stosunku do 2021 roku.

Nic dziwnego – inflacja.

Państwa istotne dla eksportu i importu

Znaczący, bo ponad 2-krotny wzrost wartości sprzedaży do Niemiec w 2022 roku odnotowano w przypadku ziarna kukurydzy oraz pszenicy.

Do Wielkiej Brytanii sprzedaliśmy o 63% wartości sprzedaży więcej ziarna kukurydzy, a do Francji kukurydzy pojechało nawet ponad 7,5-krotnie więcej.

Spośród państw spoza UE, poza Wielką Brytanią najwięcej polskich towarów rolno-spożywczych trafiło do Ukrainy, osiągając wartość 945 mln EUR. Oznaczało to wzrost o 16% w porównaniu z 2021 rokiem.

Co może zaskakiwać, istotnym odbiorcą polskiej żywności spoza UE była również Rosja (615 mln EUR), gdzie jednak odnotowano spadek wartości eksportu o 9%.

Eksport do Arabii Saudyjskiej to 521 mln EUR, w tym przypadku wzrost wyniósł 2,1%. Ponadto, znaczący eksport odnotowano również do Izraela (439 mln EUR), Norwegii (296 mln EUR), Szwajcarii (257 mln EUR), Algierii (242 mln EUR) oraz do Białorusi (216 mln EUR).

Najbardziej znaczący wzrost wartości eksportu w 2022 roku odnotowano w handlu z Tanzanią i Kenią. Sprzedaż towarów do tych państw wzrosła wielokrotnie i osiągnęła w przypadku Tanzanii poziom 33,0 mln EUR (wzrost z 0,4 mln EUR w 2021r.) zaś w odniesieniu do Kenii było to 40,7 mln EUR (wzrost z 1,4 mln EUR w 2021r.), głównie w wyniku zwiększonego eksportu pszenicy. Z tego samego powodu 8,5-krotnie wzrósł eksport rolno-spożywczy do Angoli, osiągając poziom 62,4 mln EUR, zaś 7-krotnie do Nigerii – do wartości 176,5 mln EUR oraz Kamerunu – do 49,7 mln EUR.

Poza wyżej wymienionymi państwami odnotowano również istotny wzrost wartości sprzedaży towarów rolno-spożywczych z Polski m.in. do Konga (wzrost o 56%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (wzrost o 55%), Kazachstanu (wzrost o 46%), RPA (wzrost o 44%), Szwajcarii (o 37%) oraz USA (wzrost o 26%).

Natomiast spadła wartość eksportu z Polski towarów rolno-spożywczych m.in. do Algierii (o 42%), Ghany (o 22%), Maroka (o 18%), Egiptu (o 16%), Białorusi (o 13%) .

W porównaniu do 2021 roku znacząco, bo ponad 2-krotnie wzrosła wartość eksportu kukurydzy. Ponadto wyraźnie wzrosła również wartość zagranicznej sprzedaży pszenicy (o 60%) – wyliczono.

Należy również zwrócić uwagę, że wzrost wartości eksportu większości artykułów rolno-spożywczych wynikał przede wszystkim ze wzrostu ich cen – przyznano.

Najwięcej importowaliśmy z Niemiec (wartość importu w 2022 roku była na poziomie 6 104 mln EUR). Na drugim miejscu jest Ukraina, z której import osiągnął wartość 2 757 mln EUR. Z Ukrainy sprowadzano do Polski najwięcej oleju słonecznikowego, kukurydzy, rzepaku oraz oleju sojowego. A większy import tych właśnie towarów wpłynął na około 3-krotny wzrost wartości importu rolno- spożywczego z Ukrainy – jak podano.

Niespodzianką może być, że o 63% wzrosła wartość importu z Białorusi z poziomu 108 mln EUR do 176 mln EUR, na co wpłynął większy niż rok wcześniej import do Polski oleju rzepakowego.

Natomiast zwiększony przywóz nasion rzepaku i oleju rzepakowego z Rumunii spowodował wzrost wartości importu żywności z tego państwa o 52% do poziomu 364 mln EUR.

Mimo to, jak podano, nasiona rzepaku oraz kukurydzę sprowadzano głównie z Ukrainy.

W stosunku do 2021 roku, ponad 4-krotny wzrost importu odnotowano w przypadku kukurydzy, którego wartość wzrosła do poziomu 635 mln EUR (w 2021 roku wynosiła 156,6 mln euro).  W tysiącach ton wygląda to zgoła inaczej – zmiana jest aż 815 proc.: w 2021 przywieziono 221,9 tys. ton kukurydzy, a w 2022 aż 2030,2 tys. t.

Import oleju słonecznikowego wzrósł ponad 3-krotnie do wartości – 734 mln EUR. Blisko 2,5-krotnie wzrosła również wartości importu do Polski nasion rzepaku, osiągając 715 mln EUR. Ponadto, w 2022 r. wyraźnie wzrosła również wartość importu oleju rzepakowego o 61% do poziomu 469 mln EUR.

Zdecydowanie większy import od eksportu, a tym samym ujemne saldo, odnotowano m.in. w handlu z Ukrainą (-1 812 mln EUR).

Danych dotyczących importu pszenicy z poszczególnych państw nie podano.

Dane dotyczące eksportu pszenicy do poszczególnych państw – w załączniku.

Czytaj też: Jaki import zbóż, w tym „niekontrolowany” z Ukrainy

Posty powiązane

error: Content is protected !!