Scroll Top
ziemia rolnicza mniej chroniona

Powierzchnia użytków rolnych zadecyduje o podleganiu ziemi pod ukur
fot. wurliburli z Pixabay

Powierzchnia użytków rolnych zadecyduje o podleganiu ziemi pod ukur
fot. wurliburli z Pixabay

Ziemia rolna mniej chroniona?

Jeśli zostanie przyjęty przygotowany w MRiRW projekt, łatwiej będzie kupić ziemię rolną pod budownictwo i wydzierżawić od KOWR ziemię pod fotowoltaikę.

Takie możliwości przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw.

 

UKUR dopiero od 0,3 ha użytków rolnych

Wyłączenie przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego następowałoby w stosunku do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż 0,3 ha, zamiast – jak obecnie – do nieruchomości rolnych o powierzchni do 0,3 ha (bez względu na powierzchnię użytków rolnych).

Ma to ułatwić przede wszystkim przeznaczanie ziemi pod budownictwo mieszkaniowe. „Obecnie jeżeli nieruchomość rolna będąca przedmiotem obrotu ma powierzchnię całkowitą co najmniej 0,3 ha, to do jej nabycia stosuje się już przepisy ukur. Oznacza to, że przepisy ukur mają także zastosowanie do nieruchomości tzw. mieszanych, gdzie tylko część (często nieprzekraczająca 0,3 ha) stanowi użytki rolne – mimo, że takie nieruchomości nie mają praktycznego znaczenia dla poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, a niejednokrotnie położone są np. wśród zabudowy mieszkaniowej i są nabywane w celu realizacji takiej zabudowy” – uzasadniono.

Dzierżawa pod fotowoltaikę

W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zaproponowano natomiast kolejne wyłączenie spod zasady gospodarowania Zasobem w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawienia albo sprzedaży nieruchomości rolnych na powiększenie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych. Proponuje się, aby zasada ta nie dotyczyła również wydzierżawienia gruntów (w skład których wchodzi co najmniej 70 proc. nieużytków lub użytków klasy VI) na cele związane z pozyskiwaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Jak podano w uzasadnieniu, grunty do wykorzystania pod OZE – głównie chodzi o instalacje fotowoltaiczne – mają niską przydatność rolniczą (są to głownie grunty klasy IV-VI oraz nieużytki), uzyskany czynsz za użytkowanie gruntów pod instalacje fotowoltaiczne będzie korzystniejszy dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (tym bardziej, że za grunty klasy VI wykorzystywane na cele rolnicze nie pobiera się czynszu). Powierzchnia przeznaczana pod OZE ma być zwiększana w każdym kolejnym roku – od 0,30 tys. ha w 2022 roku do 13,98 tys. ha w 2032 roku.

Z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wytypowano grunty o powierzchni 31 427 ha (w tym 1551,5 ha niezagospodarowanych i 29 875,5 ha znajdujących się w dzierżawie), które potencjalnie mogą być wykorzystane poprzez ich zagospodarowanie dla potrzeb pozyskiwania odnawialnych źródeł energii. „Należy zaznaczyć, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa Krajowy Ośrodek nie ma możliwości bezprzetargowego wydzierżawiania tego typu gruntów spółkom kapitałowym czy grupom kapitałowym prowadzącym działalność w zakresie produkcji energii odnawialnej” – podkreślono.

KOWR spodziewa się w latach 2022-2032 z tej dzierżawy wpływu w wysokości 869 440 tys. zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!