Scroll Top
oko banknot

Czy różnicowanie sytuacji emerytów w zależności od roku urodzenia jest uzasadnione?
Fot. vickydbz z Pixabay

Czy różnicowanie sytuacji emerytów w zależności od roku urodzenia jest uzasadnione?
Fot. vickydbz z Pixabay

Zmiany w KRUS dla dwuzawodowców zbyt skomplikowane?

Co pewien czas wraca kwestia zróżnicowania zasad wypłaty emerytur dla dwuzawodowców – bo niby dlaczego zasady wypłacania emerytur mają być różne w zależności od daty urodzenia emerytów?

A tak jest obecnie: urodzeni od 1949 mają prawo do pobierania dwóch świadczeń  – z KRUS i ZUS, a urodzeni wcześniej muszą wybierać jedno z nich.

Posłowie KO postanowili nawet zmienić ten stan rzeczy i przygotowali projekt nowelizacji ustawy.

Więcej:

Potrzebne zmiany w systemie emerytalnym rolników

Jak wynika jednak z odpowiedzi na niedawną interpelację poselską, takie zróżnicowanie to nie jakieś przeoczenie, ale świadomy zabieg.

Wiceminister rolnictwa Anna Gembicka tłumaczy, że w 1999 r. przeprowadzono reformę systemu emerytalnego, w następstwie której nadano części emerytalnej powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych charakter kapitałowy i uzależniono wysokość emerytury od wartości składek zgromadzonych na indywidualnych kontach ubezpieczonych.

„W konsekwencji zostały wprowadzone także zmiany w zakresie wypłaty w zbiegu emerytur z powszechnego i rolnego systemu ubezpieczeń społecznych. W przypadku osób urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., w ramach reformy wprowadzono zasadę całkowitej odrębności systemów ubezpieczeń społecznych – powszechnego oraz rolniczego. Prawo do emerytury rolniczej uzależnione jest nie tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego, ale także od posiadania wymaganego 25-letniego stażu ubezpieczeniowego, przy czym prawo do emerytury rolniczej ustalane jest wyłącznie na podstawie okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Natomiast w przypadku, gdy dana osoba nie legitymuje się wymaganym stażem ubezpieczenia społecznego rolników (poniżej 25 lat opłacania składek) przysługuje jej zwiększenie do emerytury z powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych (tzw. zwiększenie rolne)” – tłumaczy wiceminister. I nie wydaje się przekonana do podjęcia wysiłku ujednolicenia zasad pobierania emerytur przez dwuzawodowców bez różnicowania w zależności od daty urodzenia, gdyż „(…) kwestia ujednolicenia zasad wypłacania świadczeń emerytalnych z ZUS i KRUS w przypadku ich zbiegu, dla osób urodzonych przed dniem 31 grudnia 1948 r. i po dniu 31 grudnia 1948 r. jest zagadnieniem złożonym, ingerującym zarówno w system rolny, jak i powszechny system ubezpieczenia społecznego.

Ewentualne wprowadzenie zmian w tym zakresie wymaga uwzględnienia specyfiki funkcjonowania dwóch różnych systemów ubezpieczenia społecznego – systemu powszechnego opartego na zasadzie zdefiniowanej składki oraz systemu rolnego opartego na zasadzie zdefiniowanego świadczenia, w którym świadczenie emerytalne jest finansowane w większości z budżetu państwa.”

Czy przygotowany przez posłów KO projekt będzie ponownie wniesiony w nadchodzącej kadencji Sejmu? Bo nie wydaje się, aby w tej kadencji Sejm jeszcze zdążył nad nim pracować.

Posty powiązane

error: Content is protected !!