Scroll Top
świnia

Hodowcy ekologiczni uzyskają 6 pkt w ramach kryteriów wyboru operacji dla interwencji „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”.
Fot. luetho z Pixabay

Hodowcy ekologiczni uzyskają 6 pkt w ramach kryteriów wyboru operacji dla interwencji „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”.
Fot. luetho z Pixabay

Zmienione kryteria wyboru operacji dla interwencji „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF”

To kolejna zmiana proponowana przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla WPR. Sprzyja hodowcom ekologicznym.

O innych czytaj:

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

GAEC 7 – jednak wystarczy zmianowanie, dywersyfikacja upraw zbędna?

 

Zmiany proponowane w kryteriach wyboru operacji dotyczą  zapisów dotyczących chowu lub hodowli świń zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego.

Po zamianie 6 punktów otrzyma nie tylko ten, kto prowadzi chów lub hodowlę świń ras czystych lub rodzimych, ale także prowadzący chów lub hodowlę świń zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego.

Wprowadza się więc zapis:

„Jeżeli operacja jest realizowana przez rolnika, który prowadzi chów lub hodowlę świń:

− ras rodzimych, objętych programami ochrony zasobów genetycznych lub świń czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, lub

− zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2018/848 przyznaje się 6 punktów”.

W uzasadnieniu podano, że ta propozycja wpisuje się w jeden z celów strategii „Od pola do stołu” będącej elementem Zielonego Ładu. „Strategia uwzględnia w kompleksowy sposób wyzwania związane ze zrównoważonymi systemami żywnościowymi i podkreśla znaczenie związków między zdrowiem ludzi, zdrowiem społeczeństwa i zdrowiem planety, w tym m.in. kładzie nacisk na promowanie i zwiększenie udziału rolnictwa ekologicznego w ogólnej produkcji rolniczej. Preferencje w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego odpowiadają również na postulaty zgłaszane przez rolników dotyczące ułatwienia rozwoju gospodarstw ekologicznych”.

O innych kryteriach wyboru operacji czytaj:

Jakie „Wytyczne szczegółowe” dotyczące pomocy na „Inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF” w ramach PS dla WPR?

Jak zaznaczono, w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli ras rodzimych: puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra, objętych programami ochrony zasobów genetycznych lub świń czystych ras wpisanych do ksiąg hodowlanych i uczestniczących w realizacji programów hodowlanych zatwierdzonych przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, zarejestrowanych na nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja, warunek dotyczący liczby świń w stadzie nie obowiązuje.

Natomiast w przypadku prowadzenia chowu lub hodowli świń zgodnie z systemem rolnictwa ekologicznego w rozumieniu przepisów rozporządzenia 2018/848 średnioroczna liczba świń w stadzie wynosi co najmniej 27 sztuk zarejestrowanych na nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja.

Posty powiązane

error: Content is protected !!