Scroll Top
corral-g04b04eb4c_1920

W 2022 roku w Polsce stwierdzono łącznie 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, utrzymywane było w nich ponad 2,07 mln sztuk drobiu
Fot. Enrique z Pixabay

W 2022 roku w Polsce stwierdzono łącznie 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, utrzymywane było w nich ponad 2,07 mln sztuk drobiu
Fot. Enrique z Pixabay

Zmodyfikowany program zwalczania grypy ptaków w 2023 roku

Monitoring sytuacji epizootycznej dotyczącej występowania wirusów grypy ptaków u drobiu oraz w populacji ptaków dzikich a także podjęcie odpowiednich działań w przypadku wykrycia choroby to główne cele przygotowanego programu zwalczania grypy ptaków w 2023 roku.

Szacunkowe koszty realizacji „Krajowego programu mającego na celu wykrycie zakażeń wirusami wywołującymi grypę ptaków (Avian influenza) u drobiu i ptaków dzikich” na 2023 r. wyniosą 1 697 601,77 zł, program jest współfinansowany w 75 proc. ze środków UE, strona polska będzie występowała do Komisji Europejskiej z wnioskiem o współfinansowanie do kwoty 1 273 201,33 zł.

Program jest modyfikacją programu prowadzonego w poprzednich latach.

Ma na celu wczesne wykrywanie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu oraz u pozostałych gatunków, w tym u ptaków dzikich, oraz wykrywanie krążących wirusów nisko zjadliwej grypy ptaków (LPAIV), które posiadają potencjał mutacji. Program ma również na celu poszerzanie wiedzy na temat zakażenia wirusami grypy ptaków – podano.

Działania uwzględnione w programie:

– powiadamianie właściwego organu o podejrzeniu wystąpienia HPAI oraz o wystąpieniu objawów,

– pobieranie próbek do badań laboratoryjnych

– wprowadzenie gratyfikacji finansowej dla wybranych grup zawodowych i społecznych za dostarczenie do właściwego terenowo organu Inspekcji Weterynaryjnej zwłok ptaka dzikiego gatunku docelowego w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych, mających na celu wczesne wykrywanie zakażeń wirusami AI.

W przypadku wykrycia obecności materiału genetycznego wirusa HPAI przez laboratorium referencyjne niezwłocznie wyznaczane jest ognisko choroby i zostaje wprowadzona procedura zwalczania choroby.

W 2021 roku stwierdzono 403 ogniska HPAI u drobiu, w związku z czym poddano uśmierceniu i utylizacji 14,2 mln ptaków. Koszty związane z wystąpieniem HPAI w roku 2021 wyniosły prawie 800 mln zł.

Posty powiązane

error: Content is protected !!