Scroll Top
euro żarówka

Nastąpi zwiększenie limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Nastąpi zwiększenie limitu zużycia prądu objętego zamrożeniem cen.
Fot. Frauke Riether z Pixabay

Zwiększenie limitu zużycia energii o 1000 kWh

Dla gospodarstw domowych limit zwiększy się z 2000 kWh do 3000 kWh rocznie, dla osób z niepełnosprawnościami z 2600 kWh do 3600 kWh, a dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz rolników – z 3000 kWh do 4000 kWh rocznie.

„Nowe limity będą do wykorzystania w 2023 r. Nawet jeśli odbiorca energii elektrycznej – jeszcze przed wejściem w życie ustawy – przekroczył dotychczasowy limit, sprzedawca energii rozliczy temu odbiorcy dodatkowy wolumen energii w ramach korekty faktur „ – podano w informacji po posiedzeniu RM.

Taki projekt przyjęła dziś Rada Ministrów.

Poza tym obniżona zostanie cena maksymalna na energię, m.in. dla samorządów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, do poziomu 693 zł/MWh. Rząd chce, aby spółki węglowe podzieliły się swoimi nadmiarowymi zyskami i częściowo sfinansowały obniżkę cen prądu dla obywateli – nadmiarowe dochody to takie, które przekraczają 120 proc. średnich dochodów osiągniętych w okresie wcześniejszych 4 lat, zostaną obciążone składką solidarnościową w wysokości 33 proc.

Posty powiązane

error: Content is protected !!