Spotkanie podsumowujące konsultacje publiczne Strategii (fot. MRiRW)

01 paź: Telus: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego to strategiczne zadanie państwa

– W Strategii zrównoważonego rozwoju wsi rolnictwa i rybactwa 2030 bezpieczeństwo żywnościowe zostało wskazane jako strategiczne zadanie państwa. Nasza strategia zawiera konkretne cele, które już teraz realizujemy – podkreślił minister Robert Telus podczas konferencji podsumowującej konsultacje publiczne Strategii. Spotkanie zostało zorganizowane w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach.