akta pieniądze zakładki

16 mar: “Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem” tylko na niby?

Kto może skorzystać na ostatnim naborze wniosków z działania PROW na rozwój usług? Tego wciąż nie wie ARiMR. Wie jednak, że zabrakło środków na realizację programu – co można było przewidzieć już w momencie ogłoszenia ostatniego naboru. Po co więc był przeprowadzony – i to z większym rozmachem, niż poprzednie?