cebula skrzynie

04 gru: Koniec inwestycji A1.4.1 KPO w październiku 2025

To jedna ze zmian wprowadzanych przygotowaną nowelizacją rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego przeznaczenia, warunków i trybu udzielania wsparcia w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.