Scroll Top

Wieś i społeczeństwo

Clear Filters

Komisja Europejska wszczęła formalne dochodzenie antymonopolowe, aby ocenić, czy Delivery Hero i Glovo naruszyły unijne przepisy dotyczące konkurencji, uczestnicząc w kartelu w sektorze zamawiania i dostarczania online żywności, artykułów spożywczych i innych dóbr konsumpcyjnych codziennego użytku w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

To przyrost obserwowany w woj. zachodniopomorskim w powiecie koszalińskim, związany, podobnie jak w poprzednich latach, z dostosowaniem granic jednostek terytorialnych do linii podstawowej morza terytorialnego.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) oficjalnie zainaugurował pracę najnowszego radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny w woj. opolskim, działającego w ramach sieci POLRAD.

Możliwości wsparcia przedsiębiorców, samorządów i imigrantów z programu FEP 2021-2027 i podsumowanie realizacji programu regionalnego w województwie pomorskim w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 – to główne tematy VI posiedzenia Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 pod przewodnictwem wiceministra funduszy i polityki regionalnej Jacka Karnowskiego.

Prezes UOKiK wydał decyzję wobec spółki LoanMe, która nie zwracała konsumentom należnych kosztów i wprowadzała w błąd odnośnie do swoich obowiązków w tym zakresie.

– Spotykamy się z izbami rolniczymi w całym kraju – dziś jesteśmy na Podlasiu. W rozmowach biorą udział zarówno członkowie izb rolniczych, jak i osoby spoza tych struktur. Zależy nam na jednoczeniu środowiska rolniczego – powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski na dzisiejszym posiedzeniu delegatów rad powiatowych w Białymstoku.

Od początku 2024 r. podpisaliśmy 25 umów, zdecydowanie więcej niż w całym 2023 r., a ich liczba jeszcze wzrośnie.

Pole elektromagnetyczne towarzyszy nam na co dzień. Czy jest ono szkodliwe dla naszego zdrowia? Czy powinniśmy się go bać?

RPO podważa utrzymywanie krótkiego terminu kwestionowania podstawy dziedziczenia przez niegodnego spadkobiercę.

error: Content is protected !!