Scroll Top
construction-site-gbe874a7e9_1920


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Fot. bonnyblum z Pixabay


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wspiera realizację zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Fot. bonnyblum z Pixabay

18 tys. km dróg zmodernizowanych z rządowym dofinansowaniem

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozwalają na przebudowy, modernizacje oraz remonty dróg. W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tys. km.

Ministerstwo Infrastruktury informuje:

Kierowcy dwóch małopolskich miejscowości korzystają ze zmodernizowanych dróg. Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej nr 1183K w Rogowie oraz drogi powiatowej nr 1172K w Wysocicach w powiecie miechowskim. Inwestycje te otrzymały blisko 4 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Całkowita wartość zadań zrealizowanych przez władze samorządowe to ponad 7 mln zł. Drogi w powiecie miechowskim to kolejne spośród kilkunastu tysięcy inwestycji na drogach samorządowych, których przeprowadzenie było możliwe dzięki rządowemu dofinansowaniu.

– Rząd kompleksowo podchodzi do budowy, modernizacji oraz remontów dróg. Oprócz inwestycji na sieci dróg krajowych wspieramy finansowo także samorządy w realizacji ich zadań. Władze lokalne uzyskują dofinasowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i rozpoczynają budowę tak bardzo potrzebnych mieszkańcom nowych dróg. Teraz mieszkańcy powiatu miechowskiego mogą przekonać się o skuteczności rządowej pomocy i korzystać z bezpiecznej, wygodnej oraz komfortowej drogi – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach inwestycji wykonano m.in. nową konstrukcję dróg, przebudowano skrzyżowania z drogami bocznymi, przebudowano zjazdy do posesji, wybudowano przystanki i wiaty autobusowe, wybudowano kanał technologiczny, utwardzono pobocza, zamontowano energooszczędne oświetlenia uliczne, powstała ponadto kanalizacja deszczowa. Dzięki tym inwestycjom znacząco poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w Małopolsce

Z RFRD w latach 2019-2022 dofinansowano ponad 1 tys. zadań z województwa małopolskiego o łącznej wartości 957 mln zł. Umożliwiło to budowę, przebudowę lub remont ponad 1220 km dróg powiatowych i gminnych.

Rządowe wsparcie przyznano także na budowę trzech obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich w Małopolsce. Łączne dofinansowane dla obwodnic Zielonek, Brzeszcz i Szczurowej to ok. 110 mln zł. Od 2021 roku ze środków Funduszu są dofinansowywane zadania mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze przejść dla pieszych. Dzięki nim w województwie małopolskim realizowanych jest ponad 170 takich zadań.

W całym kraju w latach 2019-2022 wsparcie z RFRD uzyskało ponad 12 tys. zadań na drogach gminnych i powiatowych o łącznej długości ponad 18 tys. km. Na ten cel przeznaczyliśmy ok. 13 mld zł.

***

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli. Środki Funduszu przekazywane są na: dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg powiatowych i dróg gminnych, dofinansowania budowy mostów lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, finansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu obronnym, dofinansowanie budowy obwodnic lokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich, dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg wojewódzkich, dróg powiatowych lub dróg gminnych, zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Posty powiązane

error: Content is protected !!